guideubon

 

โควิดอุบล เพิ่ม 64 ราย ติดในพื้นที่ 82.8%

โควิดอุบล-เพิ่ม64-01.jpg

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 64 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 11 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 53 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 15 ราย, อ.เมืองอุบลฯ 22 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 7 ราย, อ.นาเยีย 5 ราย, อ.เดชอุดม 2, อ.โพธิ์ไทร และ อ.สว่างวีระวงศ์ พื้นที่ละ 1 ราย

กลุ่มผู้ป่วยใหม่วันนี้ จำนวน 64 ราย มาจากกรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด 11 ราย (คิดเป็น 17.2%) และติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 53 ราย คิดเป็น 82.8%

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 17,512 ราย รักษาหายสะสม 15,991 ราย กำลังรักษา 1,390 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 131 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม64-02.jpg

สำหรับคลัสเตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี (ดอนกลาง) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป้นพนักงานสินเชื่อ หญิง อายุ 27 ปี มีอาการอุจจารระร่วง แอดมิตที่โรงพยาบาลราชเวช สัมผัสเจ้าหน้าที่แผนกฝากถอนเงินที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นพนักงานธนาคาร 4 ราย ครอบครัว 1 ราย มีผู้ป่วยรวม 26 ราย (พนักงานธนาคาร 23, ครอบครัว 2, ลูกค้าฝาก-ถอน 1 ราย)

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย เป็นพนักงานโรงงาน ผู้ป่วยรวมเป็น 185 ราย พบผู้ป่วย (ไป-กลับ) ที่ อ.นาเยีย 4 ราย/  อ.สำโรง 9 ราย/ อ.ม่วงสามสิบ 1 ราย และ จ.ศรีสะเกษ 2 ราย

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าลาด (ม.1-2-6-8) อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นยาย-หลาน (อายุ 1 ปี 6 เดือน) โดยยายอุ้มหลานไปงานศพที่ ม.6 ต.ท่าลาด ระหว่างวันที่ 21-25 กันยยน 2564 มีผู้สัมผัสในชุมชนและที่ไปงานศพ แม่ครัวในงานศพ คนในครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3  ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน รวมผู้ป่วย 236 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม64-03.jpg

คลัสเตอร์ ม.2 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เป็นชาย อายุ 41 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง มีประวัติเดินทางไป จ.มหาสารคาม และ จ.อำนาจเจริญ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย ผู้ป่วยรวม 15 ราย

ส่วนคลัสเตอร์หน้า ม. กลุ่มนักศึกษา/ประชาชน (เที่ยวร้านหน้า ม.อุบลฯ) ใน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเป็นชาย-หญิง มีประวัติเที่ยวร้านสถานบันเทิง ดื่มสุรากับเพื่อนใน ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 5 ราย เป็นกลุ่ม นศ./ประชาชนที่เที่ยวในร้าน/พนักงานในร้าน รวมผู้ป่วย 149 ราย

คลัสเตอร์ ม.27 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 69 ปี มีประวัติสัมผัสญาติมาจาก จ.สมุทรสาคร วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ผู้ป่วยรวม 15 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม64-04.jpg

คลัสเตอร์วงไพ่ วงไก่ชน ต.ตาลสุม อำเภอตาลสุม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นชาย มีประวัติเข้าไปในวงชนไก่ และวงพนันไพ่ในชุมชน โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 150 ราย และยังพบผู้ป่วยเพิ่มใน อ.เมือง 4 ราย/อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม64-06.jpg

โควิดอุบล-เพิ่ม64-05.jpg