guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ จัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว กิน อยู่ รู้ ใช้ ให้โลกปลอดภัยและยั่งยืน

ตลาดนัดสีเขียว-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวอรทัย ปริต หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด จัดโครงการ "การส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (ตลาดนัดสีเขียว) กิน อยู่ รู้ ใช้ ให้โลกปลอดภัยและยั่งยืน” ณ ลานบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ภายในงานนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาอื่นๆ ร่วมเปิดร้านจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ไอศกรีมกะทิ, คอร์นด็อกชีส, ข้าวโพดปิ้ง, สลัดโรล, ยำ, ลูกชิ้น, ขนมหวาน และร้านเฉาก๊วยนมสด ซึ่งการทำตลาดในครั้งเป็นการทำตลาดแบบสีเขียว เพื่อลดขยะจากพลาสติกทุกอย่างที่ขายจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกและช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกอันเป็นปัญหาโลกร้อน รู้จักกิน อยู่ รู้ ใช้ ให้โลกปลอดภัยและยั่งยืน รวมทั้งบูรณาการการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการและนักขายมืออาชีพอีกด้วย

ตลาดนัดสีเขียว-อาชีวะอุบล-02.jpg

ตลาดนัดสีเขียว-อาชีวะอุบล-03.jpg