guideubon

 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ป้องกันชุมชนเกตุแก้ว-บ้านท่าบ้งมั่ง

เครื่องสูบน้ำ-เกตุแก้ว-ท่าบ้งมั่ง-01.jpg

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 ชุด ติดตั้งบนผนังป้องกั้นน้ำริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดเสนาวงศ์ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสูบระบายน้ำออก หากระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น

โดยจะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่อาศัยในชุมชนเกตุแก้ว และชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 260 ครัวเรือน คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงเย็นของวันนี้

ขณะที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำภายในชุมชนเกตุแก้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และเตรียมรับมือกับพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึง

Cr. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

เครื่องสูบน้ำ-เกตุแก้ว-ท่าบ้งมั่ง-02.jpg

เครื่องสูบน้ำ-เกตุแก้ว-ท่าบ้งมั่ง-03.jpg

เครื่องสูบน้ำ-เกตุแก้ว-ท่าบ้งมั่ง-04.jpg