guideubon

 

อบจ.อุบลฯ สำรวจลำน้ำมูล เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง

อบจ-ลำน้ำมูล-น้ำล้นตลิ่ง-01.jpg

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ. อุบลราชธานี มอบหมายนายเอกรัฐ อรรถบลยุคล เลขานุการนายก อบจ.อุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.อุบลราชธานี นำเรือตรวจการ สำรวจสถานการณ์น้ำ แม่น้ำมูล ที่มีแนวโน้มเพิ่มระดับสูงขึ้นอาจถึงล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนทั้งสองฝั่งแนวริมน้ำ

สืบเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับมวลน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่ง อบจ.อุบลราชธานี จึงลงพื้นที่ล่องเรือสำรวจประเมินสถานการณ์ระดับน้ำ

ทั้งนี้ ระดับน้ำอาจมีการเพิ่มขึ้นได้อีก เพราะมีการก่อตัวของพายุลูกใหม่ที่พัดเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเดียวกัน ในการนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่สองฝั่งแม่น้ำมูล ที่มีความเสี่ยงถูกน้ำท่วม ให้เตรียมพร้อมรับมือกับอิทธิพลของพายุลูกใหม่ ที่อาจทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อีกครั้ง และขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

โดยนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี ได้สั่ง การ จนท.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส่วนราชการทค่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีด้วย

อบจ-ลำน้ำมูล-น้ำล้นตลิ่ง-02.jpg

อบจ-ลำน้ำมูล-น้ำล้นตลิ่ง-03.jpg

อบจ-ลำน้ำมูล-น้ำล้นตลิ่ง-04.jpg