guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ เผยแบบแปลนวงเวียนน้ำพุ ปรับปรุงใหม่

วงเวียนน้ำพุ-เทศบาลนครอุบล-01.jpg

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 แฟนเพจ เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่ ได้เปิดเผยแบบแปลนวงเวียนน้ำพุที่จะมีการปรับปรุงและพัฒนาใหม่!! โดยภาพรวมจะมีการจัดทำประติมากรรมบัวที่เป็นสัญลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี และมีการลดขนาด พร้อมจัดทำเส้นจราจรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการจราจรมากขึ้น ดังนี้

วงเวียนน้ำพุ-เทศบาลนครอุบล-02.jpg

วงเวียนน้ำพุ-เทศบาลนครอุบล-03.jpg


ดู วงเวียนน้ำพุเฉลิมพระเกียรติฯ แบบเดิม