guideubon

 

แถลงข่าว เตรียมวางศิลาฤกษ์ อนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ มี.ค.63

อนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-01.jpg

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย จัดแถลงข่าวพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ บริเวณทิศตะวันตกศาลหลักเมือง กำหนดเดือนมีนาคม 2563 นี้ คาดใช้เวลา 4 เดือน จะแล้วเสร็จ

อนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-02.jpg

สืบเนื่องมาจากปัจจุบัน ชาวอุบลราชธานีมีการทราบประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัดอุบลราชธานีน้อยมาก อีกทั้งลูกหลานก็ไม่ค่อยสนใจบ้านเมือง ขาดที่ยืดเหนี่ยวทางจิตใจ บ่อยครั้งที่เกิดข่าวความไม่สามัคคีเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้บ้านเมืองไม่พัฒนาเท่าที่ควร ผู้หลักผู้ใหญ่ใน บ้านเมือง อาทิ พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายสุทัศน์ เงินหมื่น รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี และพลตรี อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 (ตำแหน่งในขณะนั้น) จึงอยากให้มีอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ของผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ให้แก่อุบลราชธานี ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนอุบลราชธานี ควรแก่การยกย่องสักการะบูชา เป็นผู้ทำให้อุบลราชธานีคงความยิ่งใหญ่ ให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี กลายเป็นหัวเมืองที่สำคัญของประเทศชาติมาจวบจนปัจจุบัน

ทุกท่านจึงเห็นสมควร ยกย่องเชิดชู พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งปกครองมณฑลอีสาน และประท้บอยู่ที่เมืองอุบลราธานีมาตั้งแต่ พ.ศ.2436-2453 รวมระะวลา 17 ปี ทรงปกครองบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข และมีคุณูปการต่อชาวอุบลราชธานี

มูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย จึงจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการ 21 คน และที่ปรึกษามูลนิธิอีก 71 คน ประกอบด้วย ข้ราชการ พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า กลุ่มการเมืองทุกกลุ่มซึ่งมี พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานมูลนิธิฯ, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรองประธานมูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ และช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ

อนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-03.jpg

การดำเนินงานด้านการก่อสร้างอนุสาวรีย์ฯ มูลนิธิฯ มีการทำประชามติจากประชาชทุกหมู่บ้าน ทั้งด้านว่าควรสร้างหรือไม่ รวมทั้งสถานที่ที่จะจัดสร้าง ได้ข้อสรุปว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วย และควรสร้างบริเวณด้านข้างศาลหลักเมือง ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ และประกอบด้วยหมู่อนุสาวรีย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณโดยรอบ อีกทั้งเป็นที่สัญจรของประชาชนทั่วไป สามารถสักการะได้ง่าย และเป็นแลนด์มาร์คให้กับเมืองอุบลราชธานี อีกทั้งพื้นที่บริเวณนี้ ก็เคยเป็นที่ดินของชายากรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (หม่อมเจียงคำ) และญาติ ได้มอบให้เป็นสาธารณะสมบัติแก่ชาวอุบลราชธานีด้วย

อนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-04.jpg

การดำเนินการทางกฎหมายระเบียบต่างๆ ของทางราชการ มูลนิธีฯ ได้มีหนังสือขอสร้างพระอนุสาวรีย์บนพื้นที่ในความครอบครองของเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง ธนารักษ์จังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้วว่า ไม่ขัดต่อระเบียบการใช้ที่ดินแต่อย่างใดและ จังหวัดอุบสราชธนี ได้ขออนุมัติกรมศิลปากรในการจัดสร้าง เนื่องจากเป็นอนุสาวรีย์ของพระราวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า จำเป็นต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติเสียก่อน ซึ่งทางกรมศิลปากรด้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่ให้ขยายพื้นที่ให้กว้างใหญ่ขึ้นอีกเล็กน้อย เพื่อให้มีความสง่างามและสมพระเกียรติพระองค์ท่าน จึงจำเป็นต้องทำหนังสือขอขยายพื้นที่ไปยังเทศบาลนครอุบลราชธานีอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะผ่านการอนุมัติในเร็วๆนี้

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ คาดว่จะสามารถทำพิธีวางศิลาฤกษ์ได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 นี้ 

ความคืบหน้าการก่อสร้าง พระอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

ชาวอุบลฯ ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

อุบลฯ เตรียมสร้างอนุสาวรีย์ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์