guideubon

 

บริการผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยง ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ฟรี‼️

ผ่าตัดทำหมัน-สุนัขและแมว-01.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี บริการผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ฟรี‼️

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสุนัขและแมวรับบริการ ผ่าตัดทำหมัน ตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิ สัตว์เลี้ยง ตามกำหนดการดังนี้

- ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ก.ค.65 ณ วัดพลแพน
- ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ส.ค.65 ณ วัดทุ่งศรีเมือง
เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

โดยกิจกรรมนี้ รับจำนวนจำกัด สำหรับเฉพาะประชาชนเจ้าของสุนัขและแมว ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เท่านั้น!! จำกัด 1 บ้านเลขที่ ต่อสัตว์จำนวน 1 ตัว สุนัขและแมว ไม่จำกัดเพศ อายุ 1-10 ปี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว สุนัขและแมวเพศเมียต้องไม่ตั้งท้องหรือให้นมลูก ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับสุนัขและแมวทำผ่าตัดทำหมัน โดยให้เป็นไปตามดุจพินิจของสัตวแพทย์ผู้ตรวจ

สอบถามเพิ่มเติม
งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 045-255-044