guideubon

 

พระสิทฺธิชโย (สิทธิชัย โควสุรัตน์) บิณฑบาตร ที่ จ.อุบลฯ

พระสิทธิชัย-โควสุรัตน์-01.jpg

พระสิทฺธิชโย (พระสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีต รมช.มหาดไทย) นำพระนวกะ จำนวน 9 รูป ที่เข้ารับการอุปสมบท ณ ประเทศอินเดีย เดินทางมารับบิณฑบาตรและโปรดญาติโยมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ภายหลังจากที่ได้จาริกแสวงบุญในดินแดนแห่งพุทธภูมิประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณศาลหลักเมืองเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พระนวกะ จำนวน 9 รูป ซึ่งนำโดย พระสิทฺธิชโย (พระสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีต รมช.มหาดไทย) ซึ่งเป็นพระสงฆ์หนึ่งใน 90 รูป ที่เข้ารับการอุปสมบท ณ ประเทศอินเดีย โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุณี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นพระอุปัชฌา บวชตามโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปรินายก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ได้เดินทางมารับบิณฑบาตรและโปรดญาติโยมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ภายหลังจากที่ได้จาริกแสวงบุญในดินแดนแห่งพุทธภูมิประเทศอินเดีย

พระสิทธิชัย-โควสุรัตน์-03.jpg

โดยมีพุทธศาสนิกชนชาว อ.เขมราฐ ทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมตักบาตรเนื่องใน ‘วันแห่งความรัก’ อย่างคับคั่ง ซึ่งมีพระครูศรีสุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอนำบิณฑบาตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประชาชนเลื่อมใสและยึดมั่นในพระพุทธศาสนาสืบไป อันจะส่งผลให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไป 

จากนั้นคณะพระนวกะจึงเดินทางจาริกไปยังสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ในพื้นที่ จ.อุบลฯ ได้แก่ การเข้ากราบนมัสการและสวดมนต์ หน้าพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดพระโต บ้านปากแซง อ.นาตาล  กราบนมัสการอนุสาวรีย์ บ้านเกิดของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ที่ อ.ศรีเมืองใหม่  ก่อนจะรับกิจนิมนต์บิณฑบาต และรับถวายภัตตาหารจากญาติโยมในพื้นที่ อ.เมืองอุบลฯ ในวันต่อมา

และเดินทางไปยังวัดต่างๆ เพื่อกราบนมัสการพระพุทธรูปและสนทนาธรรมในวัดอีกหลายแห่งในพื้นที่ อ.เมืองอุบลฯ อาทิ  วัดศรีอุบลรัตนาราม  วัดหลวง  วัดกลาง  วัดทุ่งศรีเมือง และวัดเลียบ ตามลำดับ ก่อนจะเดินทางกลับที่วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติศาสนกิจอื่นต่อไป

พระสิทธิชัย-โควสุรัตน์-02.jpg