guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 62 ราย อ.น้ำยืน คลัสเตอร์ อ.น้ำยืน ร้านอาหาร/ รร.อนุบาลฯ

น้ำยืน-ผู้ป่วยเพิ่มเยอะ-01.jpg

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 62 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 3 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 59 ราย แยกเป็น อ.เมือง 21 ราย, อ.น้ำยืน 21 ราย, อ.วารินชำราบ 5 ราย, อ.สิรินธร 5 ราย, อ.เดชอุดม 4 ราย, อ.ทุ่งศรีอุดม, อ.สว่างวีระวงศ์ และ อ.น้ำขุ่น พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22,503 ราย รักษาหายสะสม 21,328 ราย กำลังรักษา 1,001 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 174 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9 ราย

ประวัติการรับวัคซีนโควิดผู้ป่วยรายใหม่
1. ยังไม่ได้รับ 41 คน (66.13%)
2. รับวัคซีน 1 เข็ม 8 คน (12.9%)
3. รับวัคซีน 2 เข็ม 13 คน (20.97%)
4. รับวัคซีน 3 เข็ม - คน (- %)

น้ำยืน-ผู้ป่วยเพิ่มเยอะ-02.jpg

คลัสเตอร์ร้านอาหาร Diary beach by ของขวัญ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 23 ปี ลูกค้าในร้าน ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง และตรวจพบเชื้อในพนักงานในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ป่วย 16 ราย เป็นพนักงานร้าน/นักดนตรี/ลูกค้า และครอบบครัว 

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ป่วย 91 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 49 ราย ผู้ปกครอง 42 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 253 ราย เป็นนักเรียน 132 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 110 ราย ครู 11 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ ต.นาเกษม (ม.1,4,9) อ.ทุ่งศรีอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 22 ปี มีประวัติทำงานใน อ.เมืองอุบลฯ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสกับเพื่อนที่เดินทางไปพื้นที่ระบาด อ.เดชอุดม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน