guideubon

 

อบจ.อุบลฯ จัดอบรมการป้องกันและซ้อมแผนระงับอัคคีภัย

อบจ-อุบล-ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย-01.jpg

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
เปิดการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ภายในสำนักงานสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรในสังกัดและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมหากเกิดอัคคีภัยจะได้รับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

อบจ.อุบลราชธานี ได้จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบลราชธานี มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้ การฝึกใช้เครื่องดับเพลิง ดับไฟที่มีเชื้อเพลิง ประเภทของแข็ง/ของเหลว

จากนั้น ช่วงบ่ายเป็นการใช้เครื่องดับเพลิงดับไฟที่เกิดจากการลุกไหม้อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และฝึกซ้อมแผนอพยพจำลอง เหตุการณ์สมมุติเพลิงไหม้ ณ สำนักงาน อบจ.อุบลราชธานี

อบจ-อุบล-ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย-04.jpg

อบจ-อุบล-ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย-05.jpg

อบจ-อุบล-ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย-02.jpg

อบจ-อุบล-ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย-06.jpg

อบจ-อุบล-ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย-07.jpg

อบจ-อุบล-ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย-03.jpg

อบจ-อุบล-ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย-08.jpg