guideubon

 

พระเทพวราจารย์ แสดงพระธรมเทศนา กัณฑ์เปิด เทศน์สามัคคี ปีที่ 62

เทศน์สามัคคี-วัดมณีวนาราม-01.jpg

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี แสดงพระธรรมเทศนาเป็นกัณฑ์แรก ในงานเทศน์สามัคคี ปีที่ 62 ของคณะธรรมัสสวนะสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี หัวข้อเรื่อง ธัมมัสสวนานิสงส์ โดยมีพุทธศานนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้

เทศน์สามัคคี-วัดมณีวนาราม-02.jpg

พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง อานิสงส์ของการฟังธรรมว่า การมาฟังธรรมของคณะธัมมัสสวนะสามัคคีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ รักษาประเพณีที่ดีงาม นำความดีเข้ามาสูตน ฝึกความอดทนให้ตนเอง ตั้งตนอยู่ในศีล และทำตนให้มั่นคงในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เทศน์สามัคคี-วัดมณีวนาราม-03.jpg

นอกจากนี้ พระเทพวราจารย์ ยังได้กล่าวเป็นผญาอีสานว่า เจ้าสิพากันได้ฟังเรื่องใหม่บ่เคยฟัง เติมพลังปัญญาสง่างาม เมื่อยามใช้ แนวใด๋ เคยฟังแล้ว กะซัดเจนหลายกว่าเก่า ฟังเพิ่นผู้นั้นเว้า ฟังเพิ่นผู้นี้เว้า เห็นเค้าเงื่อนแห่งธรรม นำปัญญากำจัดข้อ ความสงสัย ได้สว่าง แจ่มกระจ่าง ใสส่องแจ้งแถลงได้ บ่ข้องคา แสงสว่างส่องแจ้ง แสงใจใสสง่า แสงปัญญา พาดวงจิต คิดสบายหายฮ้อน เป็นตาออนซอนแท้ การฟังธรรม ฟังเทศน์ เหตุผลดี แจ่งซี้ ซุ่มเจ้าเข้าฟังกันเด้อ

ทั้งนี้ กำหนดการเทศน์สามัคคีครั้งต่อไป ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ วัดศรีประดู่ ในหัวข้อ ธรรมมีอุปการะมาก 2 อย่าง  ติดตามกำหนดการเทศน์สามัคคีทั้ง 23 วัดได้ที่ ปฏิทินเทศน์สามัคคี ปีที่ 62 ประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศ!!