guideubon

 

ชาวอุบลฯ เกือบพันคนร่วมเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

เดิน-วิ่ง-เฉลิมพระเกียรติ-ราชภัฏอุบล-03.jpg

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร และฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องใน “วันราชภัฏ” ซึ่งเป็นวันสถาปนาสถาบัน โดยจัดทำการแข่งขันในระยะทาง 8 กิโลเมตร เส้นทาง ถ.ราชธานี – ถ.ชยางกูร – ถ.เลี่ยงเมือง – ถ.แจ้งสนิท จำนวน 7 รุ่น ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ จำนวนกว่า 900 คน สำหรับรางวัลชนะเลิศจัดเป็นประเภทชาย – หญิง ดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่ ด.ช.กิตติศักดิ์ โคตรธนู โรงเรียนฝางวิทยายน และ ด.ญ.ฟ้าลิตา หนูสลุง โรงเรียนนารีนุกูล,

รุ่นอายุ 16-19 ปี ได้แก่ นายณัฏฐวัฒน์ นิมรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ น.ส.สุขุมาลย์ พันธ์พิบูลย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร,

รุ่นอายุ 20-29 ปี ได้แก่ นายปิยะวัฒน์ ประจันศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ นางมนเทียน ฟราวี่ จังหวัดอุบลราชธานี,

รุ่นอายุ 30-39 ปี ได้แก่ นายคาลม แสนสุข จังหวัดยโสธร และ น.ส.ปิยะพร กนิษฐพยามร์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร,

รุ่นอายุ 40-49 ปี ได้แก่ นายทนง พระภูมิจำนงค์ ชมรมวิ่งแก้วมุกดา และ น.ส.กิ่งกมล พุทธบุญ โรงพยาบาลเสนางคนิคม,

รุ่นอายุ 50-59 ปี ได้แก่ นายชินดิศ เถาว์กลาง ชมรมวิ่งพยัคฆภูมิพิสัย และ นางจันทร์ปอง อินทรสด ชมรมวิ่งพระธาตุหนองบัว,

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้แก่ นายอุดม แข้งแรง นักวิ่งมุกดาหาร และ นางสุนทรา บุญทวี ชมรมวิ่งดอกบัวคู่ จังหวัดยโสธร

เดิน-วิ่ง-เฉลิมพระเกียรติ-ราชภัฏอุบล-04.jpg

เดิน-วิ่ง-เฉลิมพระเกียรติ-ราชภัฏอุบล-05.jpg

เดิน-วิ่ง-เฉลิมพระเกียรติ-ราชภัฏอุบล-06.jpg