guideubon

 

6 วัดจังหวัดอุบลฯ ร่วมเจตนารมณ์ “เผาศพโควิดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย”

วัดอุบล-เผาศพโควิดฟรี-01.jpg

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่อง และมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น จากการตรวจสอบ พบว่าปัจจุบันมีหลายวัดทยอยร่วมเจตนารมณ์ "เผาศพโควิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย" โดยมีวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 62 วัด วัดในจังหวัดปริมณฑล จำนวน 124 วัด วัดในส่วนภูมิภาค จำนวน 407 วัด รวมทั้งสิ้น 593 วัด

นอกจากนึ้ ยังมีวัดที่มีศักยภาพและมีพื้นที่เพียงพอ ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้พื้นที่วัดจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัวรอดูอาการผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน ปัจจุบันพบว่ามีวัดและสถานที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศได้ดำเนินการปรับพื้นที่แล้ว จำนวน 118 แห่ง ซึ่งมีความพร้อมรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดูแลคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเต็มที่ โดยให้พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อให้ทางวัด อาทิ ชุด PPE และอุปกรณ์ทำความสะอาด อีกทั้งให้เร่งประสานขอฉีดวัคซีนให้พระสงฆ์ สัปเหร่อและผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเร่งด่วนต่อไป

วัดอุบล-เผาศพโควิดฟรี-02.jpg

สำหรับรายชื่อวัดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมเจตนารมย์ "เผาศพโควิดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย" ประกอบด้วย
- วัดสารพัฒนึก
- วัดสุปัฎนารามวรวิหาร
- วัดไชยมงคล
- วัดเลียบ
- วัดศรีแสงทอง และ
- วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (อ.เมืองอุบลราชธานี)