guideubon

 

ผวจ. แถลงพบผู้ป่วยโควิด 6 ราย ในพื้นที่ อ.เมืองอุบลฯ ทั้งหมด

covid-6ราย-อุบล-01.jpg

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัตอุบลราชธานี แถลงข่าว จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ติดเชื้อโควิด จำนวน 6 ราย เป็นชาย 4 คน หญิง 2 คน ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ดังนี้

1. เพศชาย อายุ 33 ปี อยู่ที่ อ.เมืองอุบลฯ
ติดจากสถานบันเทิง กทม.
ตรวจพบและรักษา วันที่ 7 เมษายน 2564
กำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ

2. เพศชาย อายุ 21 ปี อยู่ที่ อ.เมืองอุบลฯ
ติดจากสถานบันเทิง กทม.
ตรวจพบและรักษา วันที่ 7 เมษายน 2564
กำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

3. เพศชาย อายุ 27 ปี อยู่ที่ อ.เมืองอุบลฯ
ติดจากสถานบันเทิง กทม.
ตรวจพบและรักษา วันที่ 7 เมษายน 2564
กำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

4. เพศหญิง อายุ 26 ปี อยู่ที่ อ.เมืองอุบลฯ
ติดจากสถานบันเทิง กทม.
ตรวจพบและรักษา วันที่ 7 เมษายน 2564
กำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

5. เพศชาย อายุ 27 ปี อยู่ที่ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ
ติดจากเพื่อนที่มาจาก กทม.
ตรวจพบและรักษา วันที่ 7 เมษายน 2564
กำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ

6. เพศหญิง อายุ 26 ปี อยู่ที่ อ.เมืองอุบลฯ
เป็น PR. งานมอเตอร์โชว์
ตรวจพบและรักษา วันที่ 7 เมษายน 2564
กำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชเวช (เอกชน)

covid-6ราย-อุบล-02.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวฝากประชาชน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ วัดอุณหภูมิ หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการเข้าไปสถานที่ที่มีคนแออัด ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ