guideubon

 

น้ำท่วมอุบลฯ ขยายวงกว้าง อพยพแล้ว 61 ชุมชน

อพยพ61ชุมชน-01.jpg

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้ เมื่อเวลา 18.00 น. วัดได้ 114.97 ม.รทก. หรือระดับ 9.97 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.40 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 2.97 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 4,296.00 ลบ.ม./วินาที

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 17 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ เหล่าเสือโก้ก สำโรง และอำเภอนาเยีย 

ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอดอนมดแดง อำเภอตระการพืชผล อำเภอเดซอุดม และอำเภอสำโรง อพยพจำนวน 61 ชุมชน/หมู่บ้าน ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 60 จุด พักบ้านญาติ จำนวน 292 ครัวเรือน และอพยพขึ้นที่สูง 154 ครัวเรือน

อพยพ61ชุมชน-06.jpg

อพยพ61ชุมชน-02.jpg

อพยพ61ชุมชน-03.jpg

อพยพ61ชุมชน-04.jpg

อพยพ61ชุมชน-05.jpg