guideubon

 

รพ.สต.อุบลฯ ยื่นหนังสือขอโอนเข้าสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รพสต-อบจ-อุบล-01.jpg

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.อุบลราชธานี รับหนังสือจากนายธงศักดิ์ เกิดสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมือง ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ที่เดินทางมายื่นหนังสือ ในประเด็นสำคัญคือ ต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาการถ่ายโอน รพ.สต.ที่มีความสมัครใจ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามจำนวนที่สมัครใจทั้งหมด 54 แห่งด้วยกัน และขณะเดียวกันก็ได้ไปยื่นหนังสือต่อนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งต่อไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ด้านนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ. อุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการรับถ่ายโอนสถานีอนามัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นี้ อบจ.อุบลราชธานี มีความพร้อมด้านงบประมาณ สามารถรับถ่ายโอนมาบริหารจัดการทั้งอัตรากำลังคน และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ได้ทั้งหมด

โดยในปีนี้ ได้ขอรับโอน รพ.สต.ที่สมัครใจภายในจังหวัด จำนวน 54 แห่ง แต่ได้รับการอนุมัติให้ถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี แค่เพียง 9 แห่ง ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นบุคลากร รพ.สต.จึงออกมาร่วมเรียกร้อง เพื่อขอให้กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนมาให้ตามที่ได้ขอไป ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่เขตบริการของสถานีอนามัยและ รพ.สต.จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป

รพสต-อบจ-อุบล-02.jpg

รพสต-อบจ-อุบล-03.jpg