guideubon

 

แผนผังการจัดขบวนฟ้อนรำงาน ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี

เทศบาลนครอุบลฯ จัดทำแผนผังการจัดขบวนฟ้อนรำในงาน "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นี้ ไกด์อุบลเอามาแยกเป็นกลุ่มๆ ให้ดูเด่นชัดขึ้น ใครอยู่ตรงไหน ลองสำรวจดูกันนะครับ

ขอเชิญร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี"

แถลงข่าวการจัดงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี

หน่วยงานและผังการจัดขบวนรำ ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบล

จ.อุบลฯ ปล่อยคลิปท่าฟ้อนรำตัวอย่างในงาน ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี

ภาพรวมผังการจัดขบวนรำจะเป็นอย่างนี้ครับ อาจจะอ่านตัวหนังสือยาก ไม่ต้องห่วงครับ ข้างล่างแยกเป็นพื้นที่ให้แล้ว

ขบวนฟ้อนรำ-หกหมื่นคน--อุบล-00.jpg

ผู้ฟ้อนรำ จำนวน 13,500 คน จาก อำเภอเมืองอุบลราชธานี / เทศบาลนครอุบลราชธานี / เทศบาลเมืองแจระแม / อำเภอวารินชำราบ / เทศบาลเมืองวารินชำราบ / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ และ กศน. อยู่ตรงนี้ครับ

ขบวนฟ้อนรำ-หกหมื่นคน--อุบล-01.jpg

ผู้ฟ้อนรำ จำนวน 4,000 คน จากมหาวิทยาลัยการจัดการและฯ และมหาวิทยาลัยอุบลฯ

ผู้ฟ้อนรำ จำนวน 2,500 คน จากอำเภอกุดข้าวปุ้น / น้ำขุ่น / ดอนมดแดง / ทุ่งศรีอุดม / นาตาล

ผู้ฟ้อนรำ จำนวน 1,000 คน จากอำเภอนาจะหลวย และอำเภอโพธิ์ไทร

ขบวนฟ้อนรำ-หกหมื่นคน--อุบล-02.jpg

ผู้ฟ้อนรำ จำนวน 2,700 คน จากอำเภอเขมราฐ และอำเภอเขื่องใน

ผู้ฟ้อนรำ จำนวน 1,000 คน จากอำภอสิรินธร และอำเภอบุณฑริก

ผู้ฟ้อนรำ จำนวน 1,400 คน จากอำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอนาเยีย

ผู้ฟ้อนรำ จำนวน 1,400 คน จากอำเภอตาลสุม และอำเภอสำโรง

ขบวนฟ้อนรำ-หกหมื่นคน--อุบล-03.jpg

ผู้ฟ้อนรำ จำนวน 1,300 คน จากอำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอสว่างวีระวงศ์

ผู้ฟ้อนรำ จำนวน 8,000 คน จากอำเภอเดชอุดม / เทศบาลเมืองเดชอุดม / อำเภอพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลฯ / อำเภอตระการพืชผล และอำเภอม่วงสามสิบ

ผู้ฟ้อนรำ จำนวน 1,200 คน จากอำเภอน้ำยืน และอำเภอโขงเจียม

ขบวนฟ้อนรำ-หกหมื่นคน--อุบล-04.jpg

ผู้ฟ้อนรำกลุ่มสุดท้าย จำนวน 22,000 คน เป็นนักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ สพป.เขต 29/ สพป.อบ. เขต 1-5 และอาชีวศึกษาอุบลฯ

ขบวนฟ้อนรำ-หกหมื่นคน--อุบล-05.jpg