guideubon

 

ผู้ใหญ่บ้านหนองสองห้อง ต.ธาตุ อ.วารินฯ นำชุมชนลงมติรับข้อบังคับหมู่บ้าน

บ้านหนองสองห้อง-01.jpg

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 18.30 น. นายศุภชัย นามแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองสองห้อง ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านหนองสองห้อง ตำบลธาตุ วาระเพื่อพิจารณา ตั้งกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านหนองสองห้อง โดยคณะกรรมการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. การประชุมในหมู่บ้าน ประชุมประจำเดือน อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยผู้นำหมู่บ้านเป็นประธานในที่ประชุม
2. ผู้นำหมู่บ้านหรือกรรมการหมู่บ้าน เมื่อได้รับข่าวด่วน ต้องประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านทราบเร่งด่วน
3. ถ้ามีมหรสพในหมู่บ้าน ผู้ใด ก่อความวุ่นวายในงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้าบุตรทำ ให้พ่อเเม่ต้องรับผิดชอบ ปรับไม่เกิน 10.000 บาท หรืออาจดำเนินคดีอาญา
4. ถ้ามีสัตว์เลี้ยง ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ของตน ห้ามไปรบกวนที่ของคนอื่น (โดยไม่ได้รับอนุญาต)

5. ห้ามยิงปืนในหมู่บ้านโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากลางวัน หรือกลางคืน ยกเว้นเจ้าพนักงานที่มีใบอนุญาตปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
6. ห้ามขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์เสียงดังเเละความเร็วเกินกำหนด
7. ห้ามเยาวชนมั่วสุมในที่ต่างๆ ที่ไม่ใช่บ้านของตนเอง เกิน 22.00 น.
8. ห้ามจำหน่ายสุรา ห้ามดื่มภายในบริเวณวัด ฝ่าฝืนปรับ 500 บาท
9. ห้ามจับสัตว์ในนาของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

10. ห้ามใช้เสียงดังเกินเวลากำหนด (24.00น. หรือเที่ยงคืน) ยกเว้นได้รับอนุญาต
11. งานประเพณี วันสำคัญประจำปี งานศพ งานมงคลสมรส หรืองานเทศกาลต่างๆ ต้องร่วมมือช่วยกัน
12. ในที่ประชุม ห้ามพูดคุย หยาบคาย ทะเลาะวิวาท ถ้าหากฝ่าฝืนประธานมีอำนาจสั่งให้ออกนอกที่ประชุม
13. ถ้าเมาสุรา ห้ามเข้าที่ประชุมโดยเด็จขาด ฝ่าผืนปรับ 500
14. ประธานกลุ่มทุกกลุ่มมีสิทธิ์ใช้หอกระจายข่าวได้เมื่อมีเหตุจำเป็น
15. ฌาปนกิจศพเข้าใหม่ 3 เดือนคุ้มครอง ขาดสิทธิ์ส่ง 3 ศพ คนที่ลาออก 6 เดือน จะเข้าใหม่ต้องชำระเงินย้อนหลังจากจำนวนศพที่เสียชีวิตจะนำเงินเข้าบัญชีกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน

บ้านหนองสองห้อง-02.jpg

นายศุภชัย นามแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองสองห้อง กล่าวกับไกด์อุบลว่า เดิมในชุมชนมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้าง ผิดใจกันบ้าง บางทีมีกระทำการแบบไม่เกรงใจคนในชุมชน เช่น การยิงปืนเล่น หรือเปิดเครื่องเสียงส่งเสียงดัง ฯลฯ ตนจึงคิดว่า แทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเดียว

บางทีอาจทำให้เรื่องบานปลายออกไป หลายเรื่องสามารถพูดคุย ตกลง สร้างกติกาในชุมชนขึ้นมาได้ โดยให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลกฎ และการใช้บังคับ จะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคียิ่งขึ้น จึงได้เรียกผู้นำชุมชนด้านต่างๆ มาประชุม เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำข้อตกลงร่วมกันในวันนี้

จากการพูดคุยในที่ประชุม คณะกรรมการต่างลงมติเป็นเอกฉันท์ ในข้อบังคับที่ช่วยกันร่างและแก้ไขรวม 15 ข้อข้างต้น เชื่อว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จะทำให้คนในหมู่บ้านหนองสองห้อง เกิดความรัก สามัคคี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันตลอดไป ผู้ใหญ่ต่อง นายศุภชัย นามแก้ว กล่าวปิดท้าย

บ้านหนองสองห้อง-03.jpg

บ้านหนองสองห้อง-04.jpg