guideubon

 

จ.อุบลฯ เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่อำเภอน้ำยืน

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-น้ำยืน-01.jpg

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมการให้บริการอื่น จากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ได้ระดมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ร่วมให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การแพทย์แผนไทย บริการให้คำแนะนำ-ปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงพระราชทานทุนแรกเริ่มก่อตั้งมูลนิธิแพทย์ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

สุมาลี สมเสนาะ/ข่าว
อรยา ถิตย์กุล/ภาพ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-น้ำยืน-02.jpg

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-น้ำยืน-03.jpg

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-น้ำยืน-04.jpg