guideubon

 

หน่วยงานและผังการจัดขบวนรำ ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบล

ใต้ร่มพระบารมี-อุบล-06.jpg

สอบถามการเข้าร่วมฟ้อนรำ โทร. 081-8333082

เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ดในปี พ.ศ.2558 นี้ จังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดงาน " ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี “ ระหว่างวันที่ 15–18 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี และพื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 4 วัน ได้แก่วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2558 อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการภาพถ่ายการเสด็จเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ครั้งแรก เป็นต้นมา เรื่องเล่าประทับใจในการรับเสด็จในหลวง การฉายภาพยนตร์ การเสด็จเยือนจังหวัดอุบลราชธานี การประกวดสุนทรพจน์และการเขียนเรียงความ เฉลิมพระเกียรติ ฯ การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม และวงดนตรีเพชรพิณทอง นำโดยนพดล ดวงพร , ทองใส ทับถนน และการแสดงจากสถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งการจำหน่ายสินค้าโอทอป
 
ฟ้อนรำ-อุบล-หกหมื่นคน-01.jpg
 
สำหรับกิจกรรมที่ถือเป็นจุดเด่นของงาน จะมีขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 คือพิธีเปิดงาน " ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี “ เริ่มเวลา 15.00 น. ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอ จำนวน 6 หมื่นคน จะร่วมกันฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองและพื้นที่โดยรอบ โดยใช้เพลงประกอบการแสดง 3 เพลง คือ เพลงอุบลราชธานี เพลงรำบายศรี และเพลงรำตังหวาย 
 
ล่าสุด เทศบาลนครอุบลราชธานี กำหนดแผนผังการจัดขบวนรำ โดยใช้พื้นที่ทุ่งศรีเมือง และบริเวณโดยรอบ ดังนี้
 
ใต้ร่มพระบารมี-อุบล-05.jpg
 
และผู้ฟ้อนรำ จำนวน 60,000 คน จะมาจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 
- อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จำนวน 3,000 คน
- เทศบาลนครอุบลราชธานี  จำนวน 2,000 คน
- เทศบาลเมืองแจระแม  จำนวน 500 คน
- อำเภอวารินชำราบ  จำนวน 3,000 คน
- เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จำนวน 1,000 คน
- อำเภอเดชอุดม  จำนวน 1,500 คน
- เทศบาลเมืองเดชอุดม  จำนวน 500 คน
- อำเภอพิบูลมังสาหาร  จำนวน 1,500 คน
- เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  จำนวน 500 คน
- อำเภอตระการพืชผล  จำนวน 2,000 คน
- อำเภอเขมราฐ  จำนวน 700 คน
- อำเภอม่วงสามสิบ  จำนวน 2,000 คน
- อำเภอเขื่องใน  จำนวน 2,000 คน
- อำเภอน้ำยืน  จำนวน 700 คน
- อำเภอโขงเจียม  จำนวน 500 คน
- อำเภอสิรินธร  จำนวน 500 คน
- อำเภอบุณฑริก  จำนวน 500 คน
- อำเภอศรีเมืองใหม่  จำนวน 700 คน
- อำเภอนาจะหลวย  จำนวน 500 คน
- อำเภอโพธิ์ไทร  จำนวน 500 คน
- อำเภอตาลสุม  จำนวน 700 คน
- อำเภอสำโรง  จำนวน 700 คน
- อำเภอกุดข้าวปุ้น  จำนวน 500 คน
- อำเภอน้ำขุ่น  จำนวน 500 คน
- อำเภอดอนมดแดง  จำนวน 500 คน
- อำเภอทุ่งศรีอุดม  จำนวน 500 คน
- อำเภอเหล่าเสือโก้ก  จำนวน 700 คน
- อำเภอนาเยีย  จำนวน 700 คน
- อำเภอนาตาล  จำนวน 500 คน
- อำเภอสว่างวีระวงศ์  จำนวน 600 คน
- สาธารณะสุขจังหวัดอุบลฯ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ  จำนวน 4,000 คน
- มหาวิทยาลัยการจัดการและฯ  จำนวน 1,000 คน
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จำนวน 3,000 คน
- สพป.เขต 29  จำนวน 5,000 คน
- สพป.อบ.เขต 1  จำนวน 5,000 คน
- สพป.อบ.เขต 2  จำนวน 2,000 คน
- สพป.อบ.เขต 3  จำนวน 2,000 คน
- สพป.อบ.เขต 4  จำนวน 4,000 คน
- สพป.อบ.เขต 5  จำนวน 2,000 คน
- คณะกรรมการอาชีวะศึกษาอุบล จำนวน 2,000 คน
 
ฟ้อนไตรอัตลักษณ์-ราษฎร์ภักดี-จักรีวงศ์-01.jpg
 
สำหรับประชาชนที่ต้องการร่วมในกิจกรรมประวัติศาสตร์ครั้งนี้ สามารถติดต่อหน่วยงานที่ท่านสังกัด หรือติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอครับ