guideubon

 

หนึ่งใจ...ติวให้น้อง โอสถสภา นำทัพติวเตอร์ ติวเข้ม ม.6 ภาคอีสาน

หนึ่งใจติวให้น้อง-01.jpg

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดโครงการติวเข้ม ให้นักเรียนมัธยมปลายก่อนเตรียมสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อโครงการ “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง OSOTSPA Road to University” ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีนักเรียนสนใจเข้าราวมโครงการกว่า 15,000 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท โอสถสภา จำกัด และ สถาบันกวดวิชาชั้นนำของประเทศ โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดโครงการติวเข้ม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักเรียนมัธยมปลายก่อนเตรียมสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อโครงการ “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง OSOTSPA Road to University” ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 7 ของกิจกรรมในปีนี้ 

หนึ่งใจติวให้น้อง-02.jpg

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายวรพงษ์ รวิรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถสภา จำกัด ร่วมทำพิธีเปิดงาน พร้อมนี้ ได้มีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ทรงพล อินทเศียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจการภายใน เป็นตัวแทนขึ้นรับ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้การสนับสนุนสถานที่จัดงานในครั้งนี้ด้วย โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนกว่า 15,000 คน เข้าร่วมงานตลอด 2 วัน ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557  

หนึ่งใจติวให้น้อง-03.jpg

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดโครงการ “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง” OSOTSPA Road to University   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจ ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยนำทีมติวเตอร์ชั้นนำของประเทศ ติวเข้ม โดยเดินทางไปร่วมติวเข้มให้กับนักเรียนในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นเทคนิคการติวที่เข้าใจง่ายและสอนเทคนิคต่างๆในรายวิชา โดย ติวเตอร์ชื่อดังจากสถาบันกวดวิชาชั้นนำ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ (อ.เจี๋ย) ภาษาอังกฤษ (ครูพี่แนน) ภาษาไทย(ครูลิลลี่) สังคม (อ.ชัย) เคมี (อ.ป๊อป) ชีววิทยา (พี่หมอเมศ) ฟิสิกส์ (ครูพี่ผิง) และคอร์สเชื่อมโยง (พี่หมอแผน) ซึ่งในปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียนและคณะอาจารย์จากโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมติวกว่า 7,500 คนต่อวัน

นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีในการสานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย ที่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดมาเป็นปีที่ 6 โดยนำเทคนิคและวิธีพิชิตข้อสอบจากติวเตอร์มากประสบการณ์ให้แก่น้องๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ไม่มีโอกาสกวดวิชาจากสถาบันกวดวิชาใดๆมาก่อน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ