guideubon

 

เช็คไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ วันที่ 6 ส.ค.64 ติดในพื้นที่ 34 ราย

โควิดอุบล-06สค64-01.jpg

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 396 ราย โดยติดเชื้อจาก กทม.และต่างจังหวัด 362 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 34 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบล 15 ราย อ.วารินชำราบ 5  ราย  อ.เดชอุดม  3 ราย อ.สิรินธร  3 ราย อ.พิบูลมังสาหาร 2 ราย พื้นที่ละ 1 ราย ได้แก่  อ.น้ำยืน  อ.นาเยีย  อ.เขื่องใน  อ.ตระการพืชผล  อ.เขมราฐ 

สำหรับการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์นั้น พบว่า คลัสเตอร์โต๊ะสนุกเกอร์ในเมืองอุบลราชธานี  มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 6 ราย รวมเป็น 49  ราย คลัสเตอร์ชุมชนบุ่งกาแซว ในเมืองอุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมเป็น  26 ราย คลัสเตอร์ด่านช่องเม็ก ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมเป็น 34 ราย โดยทั้งสามคลัสเตอร์จะครบกำหนด 14 วัน ในวันที่  20 ส.ค.2564 นี้  และสิ่งที่น่าห่วง คือ มีผู้ติดเชื้อในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น  

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน  7,522  ราย รักษาหายสะสม 2,433 ราย กำลังรักษา  5,056 ราย  เสียชีวิตสะสม  33 ราย  ใส่เครื่องช่วยหายใจ  18  ราย  

โควิดอุบล-06สค64-เพิ่มเติม7127-7522.jpg

ขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง1อาการ ขอให้ไปตรวจ COVID - 19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที 

ขอให้ผู้โดยสารโดยยานพาหนะทุกประเภทพึงระลึกไว้เสมอว่า ผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยกัน อาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID - 19 แต่ไม่แสดงอาการและสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการผิดปกติภายหลังเดินทางภายใน 14 วัน ให้รีบพบแพทย์

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

โควิดอุบล-06สค64-สาธารณะ6297.jpg

โควิดอุบล-06สค64-สาธารณะ7343.jpg