guideubon

 

งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ 6-15 ก.พ.58 ยิ่งใหญ่สมราคา

เกษตรอีสานใต้-2558-sheepland.jpg

ธีระพล--บันสิทธิ์-01.jpgคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ในวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2558 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" เพื่อเป็นการน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริมาเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้นำไปใช้อย่างกว้างขวางในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีความมั่นคง พอเพียง พอใช้ในครัวเรือนและชุมชน และในปี 2558 สหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น "ปีดินสากล" ตามข้อเสนอขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรและผู้สนใจ โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการเกษตรมีชีวิต สวนสัตว์มหาสนุก (Sheep Land) ปลาสวยงาม สวนศิลป์กินได้ ทานตะวันวงกต สวนดอกไม้หลากสี บัวงามนามอุบล อุโมงค์บวบยาว ฟักทองยักษ์ (Giant Pumpkin) มะเขือเทศสีม่วง ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิก การให้น้ำและปุ๋ยพืชระบบท่อ กังหันวิดน้ำพลังลม พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กระบวนการแปรรูปอาหาร และเมนูพิเศษผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา การแข่งขันจัดสวนถาด วาดภาพระบายสี การประกวดร้องเพลงและวงดนตรีสากล การเสวนาทางวิชาการ  การแสดงผลงานทางวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข (มหกรรมสมุนไพรเขตอีสานใต้) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริษัท/ห้างร้านเอกชนชั้นนำทางการเกษตร การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงามหลากหลายชนิด พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้าคุณภาพจากชุมชน กิจกรรมการแสดงเวทีกลาง สืบสานศิลปวัฒนธรรม/ส่งเสริมการแสดงออกของเยาวชนทั้งของไทยและชาติอาเซียน (อินโดจีน) บริการรถรางนั่งชม แวะชิม เลือกชอป บริการฟรีตลอดงาน

เกษตรอีสานใต้-2558-ทานตะวัน.jpg

กำหนดการกิจกรรม

6 ก.พ. 58      : พิธีเปิด โดยท่านอำนวย ปะติเส รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (15.00น. )

                   : มหกรรมดนตรีลูกทุ่งรัฐศาสตร์ ม.อุบล (17.00น.)

                   : การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยเว้ (เวียดนาม)/ต้อม ทอแสง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต (18.00น.)

7 ก.พ. 58      : การแสดงจากคณะต่างๆ / ชมรมดนตรีสากล ม.อุบล (17.00น.)

                   : การแสดงจินตลีลา นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ / การเต้นบาสโลป (18.00น.)

                   : ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมุ่งสู่ฝันเกษตรอีสานใต้ (19.00น.)

8 ก.พ. 58      : การแข่งขันกองเส็ง (09.00 -17.00น.)

                   : การแสดงดนตรีของคริสตชน (อาจารย์เจมส์) (17.00น.)

                  : ประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2015 (19.00น.)

9 ก.พ. 58      : การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4 - 6 (09.00 -12.00น.)

                   : การแสดงจากคณะต่างๆ / การแสดงชมรมดนตรีสากล ม.อุบล (17.00น.)

                   : การแสดงของนักศึกษา University of Management and Economic (กัมพูชา) (18.00น.)

                   : คาบาเรต์ (ตู่ ชาริดา/แฮร์ดีไซน์) แบบจัดเต็ม (19.00น.)

10 ก.พ. 58    : การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ต้น / ม.ปลาย (09.00 -12.00น.)

                   : การแสดงวงดนตรีลุกทุ่งเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล (17.00น.)

                   : ประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 (19.00น.)

11 ก.พ. 58    : การแข่งขันจัดสวนถาด ป.4 - 6 (09.00 -12.00น.)

                   : แข่งขันการปรุงอาหารเมนูเนื้อแพะ  (09.00 –12.00น. )

                   : เสวนาวิชาการ หัวข้อ “แพะอีสาน โอกาสทางธุรกิจ บนความพอเพียง” (13.00-16.00น.)

                   : การแสดงจากคณะต่างๆ / การแสดงชมรมดนตรีสากล ม.อุบล (17.00น.)

                   : ประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 (19.00น.)

12 ก.พ. 58    : การแข่งขันจัดสวนถาด ม.ต้น / ม.ปลาย (09.00-12.00น.)

                   : การแสดงจากคณะต่างๆ / การแสดงชมรมดนตรีสากล ม.อุบล (17.00น.)

                   : การแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์ (18.00น.)

                   : ประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 (19.00น.)

13 ก.พ. 58    : การประกวดปลากัด (09.00 - 12.00น.)

สอบถามเพิ่มเติมที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 045-353500 http://kasetday.agri.ubu.ac.th

เกษตรอีสานใต้-2558-แพะ-แกะ.jpg

เกษตรอีสานใต้-2558-อุโมงค์ผัก.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511