guideubon

 

ม.อุบลฯ พร้อมจัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ 6-15 ก.พ.2558

เกษตรอีสานใต้-2558-01.jpg

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2558 ชมนิทรรศการเกษตรมีชีวิต สวนสัตว์มหาสนุก ปลาสวยงาม ฟิชชิ่งเกมส์ สวนศิลป์กินได้ ทานตะวันวงกต สวนดอกไม้หลากสี บัวงามนามอุบล อุโมงค์บวบยาว ฯลฯ

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ ว่า เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิดในการจัดว่า "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" เพื่อเป็นการน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริมาเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้นำไปใช้อย่างกว้างขวางในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีความมั่นคง พอเพียง พอใช้ในครัวเรือนและชุมชน

เกษตรอีสานใต้-อุบล-02.jpg

และ ในปี 2558 นี้ ทางสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น "ปีดินสากล" ตามข้อเสนอขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม นำเสนอความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก ซึ่งภาคการเกษตรนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำเอาทรัพยากรดิน น้ำ ลม ไฟ มาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์โลก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและข้อจำกัดทางธรรมชาติและพลังงาน ที่นับวันภาคการผลิตทางการเกษตรจะต้องพึ่งพาความรู้ ทักษะที่มีความประณีต และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรและผู้สนใจ

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ซึ่งทุกฝ่ายมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมสถานที่ โดยปีนี้ในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการ เกษตรมีชีวิต สวนสัตว์มหาสนุก (Sheep Land) ปลาสวยงาม ฟิชชิ่งเกมส์ สวนศิลป์กินได้ ทานตะวันวงกต สวนดอกไม้หลากสี บัวงามนามอุบล อุโมงค์บวบยาว ฟักทองยักษ์ (Giant Pumpkin) มะเขือเทศสีม่วง ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิก การให้น้ำและปุ๋ยพืชระบบท่อ อาหารแปรรูปและเมนูพิเศษผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา กังหันลมปั่นไฟ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร การแข่งขันจัดสวนถาด วาดภาพระบายสี

เกษตรอีสานใต้-อุบล-01.jpg

การเสวนาทางวิชาการ การแสดงผลงานทางวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงามหลากหลายชนิด พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้าคุณภาพจากชุมชน

นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมการแสดงบนเวที ศิลปินนักร้อง การประกวดร้องเพลง ประกวดวงดนตรีสากล ชมฟรีตลอดงาน ระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353533 โทรสาร 045-288374