guideubon

 

ทั้งโรงเรียนมี ป.6 สามคน จบปีนี้ สอบโอเน็ตที่ 1 ของกลุ่มโรงเรียน

ป6-โรงเรียนบ้านคำข่า-อุบล-01.jpg

วันที่ 20 มีนาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านคำข่า อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวนนักเรียน 50 คน จำนวนครู 3 คน นักเรียนส่วนใหญ่ด้อยโอกาส และในปีการศึกษา 2557 นี้ มีนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 3 คน ซึ่งจบการศึกษาในปีนี้ทั้งสามคน ได้แก่ ด.ญ.ภัสรา ทองแจ่ม, ด.ญ.สุวนันท จันเทศ และ ด.ญ.อนัญญา นนทมาลย์

ป6-โรงเรียนบ้านคำข่า-อุบล-05.jpg

คุณครูปุณยนุช ภูธาคุณานนต์ ซึ่งเป็นครูประชำชั้น สอนนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 ได้กล่าวกับไกด์อุบลเพิ่มเติมว่า สำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ที่จบทั้ง 3 คนนี้ เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดี โดยการสอบวัดผลโอเน็ตล่าสุด โรงเรียนบ้านคำข่า สามารถทำคะแนนเฉลี่ย ได้เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มสว่าง และเป็นอันดับที่ 35 ของเขต (สพป.อบ.4) จากทั้งหมด 152 โรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นที่ภาคภูมิใจของครูผู้สอน เพราะโรงเรียนบ้านคำข่า เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาอย่างมาก

ในโอกาสที่นักเรียนจบการศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดทำป้ายแสดงความยินดีเพื่อให้เด็กๆ ได้ถ่ายภาพเช่นเดียวกับโรงเรียนในเมือง โดยเป็นฝีมือของคุณครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนช่วยกันทำ

ป6-โรงเรียนบ้านคำข่า-อุบล-03.jpgป6-โรงเรียนบ้านคำข่า-อุบล-02.jpg
ป6-โรงเรียนบ้านคำข่า-อุบล-04.jpg