guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 599 ราย พยากรณ์จะสูงสุดในเดือนมีนาคม

พยากรณ์สูงสุดมีนาคม-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 599 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 64 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 535 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 17,399 ราย รักษาหายสะสม 12,087 ราย กำลังรักษา 5,277 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 35 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย

ประเมินสถานการณ์ มีการระบาดเพิ่มขึ้นในทุกอำเภอ คลัสเตอร์ รร.- ตลาด- งานบุญ - ครอบครัว (49.5%) - ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง(14%) พยากรณ์จะสูงสุดในเดือนมีนาคม ผู้สูงอายุ/มีโรคประจำตัว ที่ไม่รับวัคซีน เสี่ยงเสียชีวิตสูง และผู้ป่วยจาก กทม. กลับมารักษามากขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน
1. ผู้สูงอายุ +ปชช. ที่มีอาการ ให้ตรวจ ATK ทันที
2. ผป.อาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ให้รักษาที่บ้าน HI หรือ CI
3. เร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 กลุ่ม 507 และนักเรียน
4. ลดการรวมกลุ่ม เลี่ยงการเข้าไปพื้นที่เสี่ยง VUCA-UP

พยากรณ์สูงสุดมีนาคม-โควิดอุบล-02.jpg

คลัสเตอร์โรงเรียนโนนหุ่ง-ชุมชน หมู่ 4 ต.โพนงาม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นนักเรียน ตรวจพบเชื้อ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจค้นหาเชิงรุกพบ นร./ ครอบครัว/ ผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ป่วย 40 ราย เป็นนักเรียน/ ครอบครัว/ ครอบครัวญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 136 คน อยู่ระหว่างกักตัว 136 คน

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ป่วย 161 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 198 คน กักตัว 74 คน

คลัสเตอร์งานบวช ต.เขมราฐ ม.1 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพนธ์ 2565 เป็นชาย อายุ 36 ปี มีอาการไข้ ไอ ไปร่วมงานบวชในหมู่บ้าน ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบคนร่วมงาน/ พระ ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 188 ราย เป็นผู้มาร่วมงานบวช/ แห่นาค/ พระในวัด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 370 คน อยู่ระหว่างกักตัว 370 คน

คลัสเตอร์วงพนันไฮโล ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 40 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตั้งวงเล่นพนันในตำบล ผู็สัมผัสในวงพนันเพิ่ม พบเชื้อ 10/ ญาติและครอบครัว 4 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 58 ราย เป็นผู้เข้าไปเล่นพนัน/ ครอบครัว/ ญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 143 คน อยู่ระหว่างกักตัว 71 คน

คลัสเตอร์งานบุญประเพณี (บุญเดือนสี่) ต.คำเขื่อนแก้ว ม.5 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 48 ปี ตรวจพบเชื้อไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่มในกลุ่มคนร่วมงานบุญประเพณี กินข้าวและดื่มสุราในงานบุญ ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2565 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 38 ราย เป็นนักเรียน/ ครอบครัว และญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 51 คน อยู่ระหว่างกักตัว 31 คน

คลัสเตอร์หมู่ 1 ต.สองคอน และหมู่ 6 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 42 ปี รับเชื้อจากจังหวัดภูเก็ต ค้นหาเชิงรุกในครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 74 ราย เป็นผู้ร่วมบ้าน/ รับประทานอาหารร่วมกัน/ เพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 278 คน อยู่ระหว่างกักตัว 278 คน

พยากรณ์สูงสุดมีนาคม-โควิดอุบล-03.jpg