guideubon

 

จานใบไม้รักษ์โลก จากโคก หนอง นา โมเดล แบรนด์ "ชาววัง" จ.อุบลฯ

จานใบไม้-ชาววัง-อุบล-01.jpg

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิจิตร หลงชิน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นางวริชา เสาทอง พัฒนาการอำเภอเขื่องใน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบตำบลหัวดอน ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ ผู้แทนแปลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ในจังหวัดอุบลราชธานี และคุณครูวรวรรณ คุ้มบุญ จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

จานใบไม้-ชาววัง-อุบล-02.jpg

ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันผลิตจานใบไม้รักษ์โลก ระหว่างเจ้าของแปลงโคก หนอง นา CLM ที่ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ขึ้นรูปภาชนะ จากกรมการพัฒนาชุมชน กับผู้ประกอบการ Mr.Jason จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้มีรายได้ มีงานทำ มีสัมมาชีพที่สุจริต และเป็นการบริหารจัดการครุภัณฑ์ให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ได้ประโยชน์สูงสุด

สำหรับจานใบไม้รักษ์โลก "ชาววัง" เป็นผลิตผลที่เกิดจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งรัฐบาล ได้สนับสนุนงบประมาณผ่านทาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และได้จัดหาเครื่องครุภัณฑ์ขึ้นรูปภาชนะด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น กาบหมาก กาบไผ่ ใบตองกล้วย ใบตองกุง (ต้นพลวง) ใบสัก หรือแม้แต่การจักสาน ก็สามารถขึ้นรูปได้ มีหลากหลายแบบ เช่น แบบเหลี่ยม แบบกลม และแบบรูปหัวใจ

ส่วนขั้นตอนในการทำ ก็เพียงนำกาบหมากมาแช่น้ำแล้วขัด เช็ด ถู ให้สะอาด ตัดให้พอดี แล้วนำเข้าแท่นแม่พิมพ์ด้วยอุณหภูมิ 140-160 องศา เป็นการฆ่าเชื้อไปในตัว แล้วนำออกจากแท่นแม่พิมพ์ ผึ่งให้แห้ง แล้วเก็บในภาชนะที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

ด้านราคา เมื่อรวมต้นทุนแล้ว เกรด A อยู่ที่ชิ้นละ 5 บาท, เกรด B ชิ้นละ 4 บาท เกรด C ชิ้นละ 3 บาท เกรด D ชิ้นละ 2 บาท เท่านั้น

ขณะที่การใช้งาน สำหรับใส่อาหาร อาหารว่าง ใส่พริก มะเขือ มะนาว ขนม อื่นๆได้ เมื่อใช้แล้วล้างทำความสะอาด ตากแดด นำมาใส่เครื่องครัวประเภทแห้งได้ หรือนำไปเพาะต้นกล้าไม้ หรือทิ้งไปที่โคนต้นไม้กลายไปเป็นปุ๋ยก็ได้

จานใบไม้-ชาววัง-อุบล-03.jpg

ท่านใดอยากสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้ มีงานทำที่สุจริต ติดต่อนำไปใช้ หรือนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุง และสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย "โคก หนอง นา โมเดล" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้องนัด อินดี้ และคุณรัชนี บ้านวังอ้อ หมายเลขโทรศัพท์ 090 287 9545, 093 614 3566

ภาพ/ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..