guideubon

 

สปช. อุบลฯ จี้หน่วยงานเร่งซ่อมสนามบินอุบลราชธานี จากเหตุไฟไหม้

นิมิต-สิทธิไตรย์-สปช-อุบล-01.jpg

สปช.อุบลฯ จี้อธิบดีกรมการบินพลเรือน เร่งซ่อมสนามบินนานาชาติอุบลฯ ชี้ 4 เดือนยังไม่คืบ ติดชั้นตอนยืดยาดไร้ประสิทธิภาพ แนะต้องทำเป็นกรณีพิเศษ ถือเป็นหน้าตาของบ้านเมือง ต้องปฏิรูป 

นายนิมิต สิทธิไตรย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ลำดับที่ 114 จังหวัดอุบลราชธานี ได้อภิปรายขอหารือ ในสภาเรื่อง ความล่าช้าการซ่อมสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

กราบเรียนท่านประธาน ผมนิมิต สิทธิไตรย์ สปช 114 อุบลราชธานี ขอหารือในประเด็นการ บริหารราชการแผ่นดิน โดยตั้งข้อสังเกต เรื่องความล่าช้า อันเกิดจากสาเหตุ ขั้นตอน และข้อจำกัดเรื่องงบประมาณหรือไม่ ที่มาของงบประมาณ กระบวนการแก้ไขปัญหา ไม่ได้เน้น เป็นเรื่องเร่งด่วน และสำคัญ

ข้อเท็จจริงมีว่า เมื่อกลางเดือนตุลาคม 2557 เกิดไฟไหม้สนามบินนานานชาติอุบลราชธานี เสียหายที่ตัวอาคารสำหรับบริการผู้โดยสาร ค่าเสียหายประเมินครั้งแรก 20 ล้าน แต่ได้ทราบว่าพิจารณาได้งบ ซ่อมแซมแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการขั้นตอน งานนี้ อยู่ในความรับผิดชอบ ของ กรมการบินพลเรือน

คำถาม ยังเป็นสงสัยเรื่องประสิทธิภาพ เรือ่งความปลอดภัย เพราะทราบสาเหตุภายหลังว่าไฟฟ้ารัดวงจร และทำไมจึงไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ปล่อยให้เสียหายไปกว่า 20 ล้าน ระบบความปลอดภัยขั้นนานานชาติ มีปัญหาเรื่องประสิทิภาพหรือไม่

สนามบินนานานชาติ มีเครื่องบินขึ้นลงกว่าวันละสิบเที่ยว มีการบริการนักท่องเที่ยว คนเดินทาง สถิตื ปี 2556 มีผู้โดยสารถือเป็นอันดับสองของภาคอิสาน คือ กว่าเก้าแสนคนต่อปี

ไฟไหม้-สนามบินอุบล-01.jpg

การที่มีสภาพไม่เร่งซ่อมบำรุง เป็นปัญหาของผู้บริหารระดับอธิบดี รองอธิบดี ผู้รับผิดชอบ เห็นความสำคัญเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ เพราะสภาพไม่น่าดูเลย เกิดเหตุตุลาคม นี่เข้าเดือนมกราคม จะสิ้น 4 เดือนแล้ว ถ้าเป็นภาคเอกชนเป็นผู้บริหาร หรือบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน) ก็น่าจะเรียบร้อยไปแล้ว มีข้อมูลอีกว่า จะต้องรอไป อีก 6 เดือน จึงจะเสร็จ รวมแล้วก็เกือบปี

ประเด็นเรื่องสนามบินที่นำเข้ามาหารือ เพราะติดขัดระบบราชการที่ติดขั้นตอน และเรื่องนี้ถือว่าสำคัญ ระดับนานาชาติ จึงต้องทำงานให้รวดเร็ว คำนึงถึงความสำคัญ และเร่งด่วน

การให้สภาพสนานมบินระดับนานานชาติอุบลราชธานี มีสภาพโครงสร้างยังปรากฏสภาพซากการโดนไฟไหม้ หาเป็นเรื่องดีต่อภาพพจน์สำหรับประเทศไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการบินของอาเชียนไม่
จึงเห็นควรให้รัฐต้องเร่งรัดการซ่อมแซม สร้างความเชื่อมั่นกิจการสนามบินของประเทศต่อสายตาคนเดินทางและชาวต่างชาติที่มาใช้บริการเพิ่มขั้นเรื่อย

หากมีวิธีใดจะลดขั้นตอนได้ ก็น่าจะต้องทำ โดยเฉพาะขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอให้จัดซื้อจัดจ้างกรณีพิเศษไปเลย เพราะเป็นงานหน้าตาคนไทย ประเทศไทย และรัฐบาลไทย ไม่ทราบว่าท่านนายกทราบเรื่องความล่าช้านี้หรือไม่ 

และจากนี้ไป ขอเสนอปฎิรูประบบเกี่ยวกับการกำกับสนามบินใหม่ทั้งประเทศใหม่หมด เราต้องมีองค์กร และผู้บริหารมืออาชีพ เพราะประเทศไทยได้รับการยกย่อง เชื่อถือให้ดูแลด้านการบินระดับอาเชียน

ขอขอบคุณครับ