guideubon

 

สำนักทะเบียนโขงเจียม เปิดทำบัตร ปชช. วันหยุด ถึงสิ้นเดือน มี.ค.58

สำนักทะเบียนโขงเจียม.jpg

สำนักทะเบียนอำเภอโขงเจียม เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นกรณีพิเศษ ในวันหยุดราชการ  เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2558 รวม 5 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.