guideubon

 

ผู้ว่าราชการ จ.อุบลฯ ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 58

มาฆบูชา-วัดมหาวนาราม-01.jpg

วันที่ 4 มีนาคม 2558 นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำพุทธศาสนิกชน ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจำนวนมาก พร้อมใจร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน รอบวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558

โดยมีพระมหาธรรมชาติ วิสุทฺธสทโธ (วิ-สุต-ทะ-สัต-โธ) ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม ได้แสดงธรรมเทศนา ให้กับพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมเวียนเทียน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ภาพพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา วัดมหาวนาราม ปี 2558 - guideubon -

มาฆบูชา-วัดมหาวนาราม-03.jpg

มาฆบูชา-วัดมหาวนาราม-02.jpg