guideubon

 

ทีมราชโอรสกรุงเทพ ชนะเลิศ กีฬาแฮนด์บอลชิงแชมป์ประเทศไทย

ราชโอรสกรุงเทพ-ชนะเลิศ-01.jpg

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่โรงยิมเนเซี่ยม 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพลเอกนิรุธ เกตุศิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัด คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมในพิธี

การแข่งขันมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งออกเป็นประเภทชาย 8 ทีม และประเภทหญิงจำนวน 8 ทีม มีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ร่วมการแข่งขัน จำนวน 288 คน ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ทีมราชโอรส-กรุงเทพ
- ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
- ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
- ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
- ทีมจังหวัดตาก
- ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
- โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ในเดือนพฤษภาคม ปี 2565

สำหรับผลการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ปรากฏดังนี้

ราชโอรส-กรุงเทพ-01.jpg

ประเภทชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมราชโอรส-กรุงเทพ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี กับ ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครองรางวัลร่วมกัน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ-วิทยาเขตกรุงเทพ.jpg

ประเภทหญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดข่อนแก่น ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาลัย และทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครองรางวัลร่วมกัน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

ราชโอรสกรุงเทพ-ชนะเลิศ-02.jpg

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบธงสัญลักษณ์ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ให้กับผู้แทนมหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2565 ที่จังหวัดกระบี่