guideubon

 

กรมอุตุฯ เตือน ภาคอีสานมีแนวโน้มประสบปัญหาภัยแล้ง

ภัยแล้ง.jpg

จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 24 มกราคม 2558 แสดงจำนวนวันที่ฝนไม่ตกติดต่อกัน 60 วัน พบ่วา พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาค ได้แก่ จังหวัดสกลนคร อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น กาฬสินะุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มอาจจะประสบปัญหาภัยแล้ง

ขอบคุณภาพ/ข่าวโดย ธีระวุฒิ พิเดช