guideubon

 

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

ปิดเขื่อนปากมูล64-01.jpg

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกดปุ่มปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน

สืบเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรายงานจากโครงการชลประทานอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานการณ์น้ำเขื่อนปากมูล ที่สถานีวัดระดับน้ำท่า M.7 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 น. ระดับน้ำ + 110.37 ม.รทก. อัตราการไหล 1,436.50 ลบ.ม./วินาที ซึ่งลดลงจากวันที่ 7 ธันวาคม 2564 0.14 เมตร มีแนวโนมลดลงประมาณวันละ 0.10-0.20 เมตร

ทางสำนักงานชลประทาน ที่ 7 อุบลราชธานี ได้ประเมินสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้แจ้งมาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร) พิจารณาดำเนินการปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน เพื่อให้สอดคล้องกับการกักเก็บน้ำของเขื่อนหัวนา และเขื่อนอื่นๆ ในลำน้ำสาขา ที่ได้ดำเนินการเก็บกักน้ำ

และหากสถานการณ์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำลดลง ให้ กฟผ. ดำเนินการปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน เพื่อเก็บกักน้ำไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง ด้านชลประทาน และการประปาส่วนภูมิภาค/ประปาหมู่บ้าน ทั้งสองฝั่งแม่น้ำมูล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำที่เปลี่ยนแปลง ต่อไป

ปิดเขื่อนปากมูล64-02.jpg

โดยในครั้งนี้ นายอุทาน พันโภคา หัวหน้ากองโยธาเขื่อนศรีนครินทร์ (กยศ-ฟ.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการปิดบานประตูเขื่อนปากมูล ณ ห้อง Control Room โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ปิดเขื่อนปากมูล64-03.jpg

ปิดเขื่อนปากมูล64-04.jpg

ปิดเขื่อนปากมูล64-05.jpg