guideubon

 

รพ.สนาม ศูนย์ฯ บ้านยางน้อย ผู้ป่วยโควิดเป็น ศูนย์

โรงพยาบาลสนาม-ผู้ป่วยเป็นศูนย์-01.jpg

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 15 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด - ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 15 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 5 ราย, อ.ตระการพืชผล 2 ราย, อ.เมือง 3 ราย อ.บุณฑริก และ อ.นาเยีย พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22,691 ราย รักษาหายสะสม 22,077 ราย กำลังรักษา 433 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 181 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564 จำนวนเตียงทั้งหมด 511 เตียง ผู้ป่วยมีจำนวน 0 ราย ไม่มีการเข้ารับการกักตัวในวันนี้

โรงพยาบาลสนาม-ผู้ป่วยเป็นศูนย์-02.jpg

คลัสเตอร์ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 28 ปี มีอาการไข้ ซื้อ ATK มาตรวจเอง ผล Positive วันที่ 5 ธ.ค.64 Walk in ไปตรวจที่ รพ.เอกชน RT-PCR Detected (ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 6 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนที่ไปรับประทานอาหารร่วมกัน และพนักงานร้านอาหาร ร้าน ต.ราชสีห์

คลัสเตอร์ ต.เป้า ม.10 อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 64 ปี มีอาการป่วย จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.ตระการฯ ตรวจ ATK ก่อนนอนโรงพยาบาล ผล Positive ตรวจ RT-PCR Detected 4 ธ.ค.64 (ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 5 ราย เป็นครอบครัวและญาติ

คลัสเตอร์ร้าน Rim the Road อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิด และเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย  เป็นนักดนตรี รวมผู้ป่วย 105 ราย 

โรงพยาบาลสนาม-ผู้ป่วยเป็นศูนย์-03.jpg