guideubon

 

ทหาร นพค.56 อุบลฯ ช่วยชาวนาตาก-เก็บข้าวเปลือก ลดต้นทุน

ทหารอุบล-ตากข้าว-01.jpg

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ช่วยชาวนาเก็บข้าวเปลือกที่นำมาตากลดความชื่น ลดต้นทุนก่อนนำไปขายให้กับโรงสี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ลานอเนกประสงค์ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กำลังพลทหารชุดจิตอาสาพระราชทาน จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ตำบลกลาง ช่วยกันตากและเก็บข้าวเปลือก ที่ชาวนาได้นำไปตากไว้ที่ลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน น้ำหนักกว่า 15 ตัน ก็เพื่อลดความชื่นของข้าวเปลือกให้ได้มากที่สุด จนถึงระดับความชื้นมาตรฐาน 15%

สภาพอากาศในวันนี้มีแสงแดด เหมาะแก่การตากข้าวเป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่จะนำไปขายให้กับโรงสี จึงจะทำให้ข้าวเปลือกได้ราคาขายที่สูงขึ้น การที่ทหารเข้ามาช่วยเก็บและตากข้าวนั้น ก็เพื่อช่วยลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรจากปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำในห้วงนี้

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้นโยบายทุกหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในเบื้องต้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหาจากปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำดังกล่าว สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก และเป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่าง ทหารกับประชาชน ในพื้นที่ให้มีความสามัคคีกันอีกด้วย

ทหารอุบล-ตากข้าว-02.jpg

ทหารอุบล-ตากข้าว-03.jpg

ทหารอุบล-ตากข้าว-04.jpg

ทหารอุบล-ตากข้าว-05.jpg