guideubon

 

ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ฯ ถวายผ้าไตรประทานวัดบ้านยางเทิง

ทอดผ้าป่า-วัดยางเทิง-อุบล-02.jpg

วันที่ 17 มกราคม 2558 ท่านหญิง (หม่อม) เจ้าประภาพันธุ์ ภานุพันธุ์ กรโกเสียกาจ มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ เลิศจันทรางกูร รองประธานชมรมเชิดชูคนดีในอุปถัมป์ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ ภานุพันธุ์ กรโกเสียกาจ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าไตรประทาน มาถวายในงานทอดผ้าป่าและพุทธาภิเษกพระประธาน วัดบ้านยางเทิง ต.ไร่น้อย อ เมือง จ.อุบลราชธานี

ทอดผ้าป่า-วัดยางเทิง-อุบล-03.jpg

ทอดผ้าป่า-วัดยางเทิง-อุบล-04.jpg