guideubon

 

โควิดอุบลฯ ยังพุ่ง ติดในพื้นที่เกือบร้อยราย

ติดในพื้นที่เกือบร้อย-01.jpg

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 95 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 90 ราย แยกเป็น อ.เมือง 23 ราย, อ.วารินชำราบ 20 ราย, อ.บุณฑริก 19 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 18 ราย, อ.น้ำยืน 7 ราย, อ.ดอนมดแดง อ.ตระการพืชผล อ.สำโรง พื้นที่ละ 1 ราย

ตลาดสดวาริน 5, ตลาดพิบูล 8, ต.นาโพธิ์ (ม.2) อ.พิบูลฯ 11 ราย อ.เมือง (ร้าน 20+ : 4 ราย)

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19,574 ราย รักษาหายสะสม 18,064 ราย กำลังรักษา 1,364 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 146 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

ติดในพื้นที่เกือบร้อย-02.jpg

การระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยโควิด-19 อุบลราชธานี วันนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ ตลาดสดบุณฑริก 3 ราย, ตลาดสดวารินชำราบ 5 ราย, ตลาดสดพิบูลมังสาหาร 8 ราย และแผงขายเนื้อวัว ตลาดน้อย 7 ราย

คลัสเตอร์ ต.นาโพธิ์ ม.2 อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยมีประวัติ สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจาก รพ.นาเยีย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย เป็นคนในครอบครัวและชุมชน รวมผู้ป่วย 14 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นลูกจ้างร้านท้อปข้าวปุ้นสด ในตลาดสด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รวมผู้ป่วย 57 ราย 

คลัสเตอร์ตลาดสดบุณฑริก อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าและลูก 2 ราย อาชีพจำหน่ายอาหาร/สินค้าส่งในตลาด ปัจจัยเสี่ยงไปซื้อของที่ตลาดวาริน และตลาดวารินเจริญศรี วันเว้นวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย เป็นแม่ค้าในตลาดและครอบครัว รวมผู้ป่วย 20 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด 1, พ่อค้ารถเร่ 1, ลูกค้าในตลาด 1 และรอสอบสวน 2 ราย รวมผู้ป่วย 285 ราย 

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ขายอาหารตามสั่ง ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นพ่อค้าขายผักที่กักตัวแล้ว ตรวจครั้งที่ 3 จึงพบ รวมผู้ป่วย 12 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด 5 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 7 ราย

ติดในพื้นที่เกือบร้อย-03.jpg

คลัสเตอร์ร้าน 20+ บาร์ ต.ในเมือง อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง พนักงานมีอาการป่วย 18-24 ต.ค.64 มาทำงานทุกวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นพนักงานในร้าน รวมผู้ป่วย 4 ราย

คลัสเตอร์แผงขายเนื้อวัว ตลาดน้อย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าขายเนื้อ มีไข้ ไอ กลับมาจาก กทม. พื้นที่ระบาด ตรวจพบผู้ป่วยวงแรกเป็นกลุ่มครอบครัวขายเนื้อวัวในตลาดน้อย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว รวมผู้ป่วย 21 ราย

คลัสเตอร์ ต.กุดเรือ ม.7 อ.ทุ่งศรีอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 62 ปี สัมผัสภรรยาที่ไปเฝ้าไข้ผู้ป่วยที่ รพร.เดชอุดม (ภรรยาติดเชื้อ) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นคนในครอบครัว รวมผู้ป่วย 9 ราย

ตลัสเตอร์ ต.บุเปือย ม.7 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อ-ลูก ไปรักษาในตึกผู้ป่วยใน รพร.เดชอุดม กลับมาน้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นคนในครอบครัว รวมผู้ป่วย 8 ราย

คลัสเตอร์ สภ.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นตำรวจ และ นร.ตำรวจ 4 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นตำรวจและนักเรียนตำรวจ 4 ราย และผู้สัมผัสใกล้ชิด 2 ราย รวมผู้ป่วย 25 ราย

ติดในพื้นที่เกือบร้อย-04.jpg

ติดในพื้นที่เกือบร้อย-05.jpg