guideubon

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ช่วยเหลือวัดในอุบลฯ ที่ประสบอุทกภัย

สมเด็จพระมหาธีราจารย์-ช่วยวัดน้ำท่วม-01.jpg

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูต ไปต่างประเทศ ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.), เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร เมตตาเดินทางมาถวายกัปปิยภัณฑ์และเครื่องสมณบริโภค ช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย และวัดที่ให้ใช้สถานที่ภายในวัดเป็นที่พักพิงแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  และกล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับวัดและประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเรียนข้อมูลพื้นที่ ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรและวัดได้รับความเดือนร้อน จำนวน 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เขื่องใน สำโรง เหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ สว่างวีระวงศ์ ตาลสุม และตระการพืชผล ซึ่งมีวัดและที่พักสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ วัด จำนวน7 วัด และที่พักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง พระสงฆ์ จำนวน 55 รูป สามเณร จำนวน 10 รูป รวมจำนวน 65 รูป ปัจจุบันสถานการณ์ได้เข้าสู่สภาวะปกติ จำนวน 7 วัด คงเหลือที่พักสงฆ์ 1 แห่งที่ยังคงมีน้ำท่วมชัง

สำหรับการช่วยเหลือ ฟื้นฟูหลังน้ำลด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี จักได้ให้วัดที่ได้รับผลกระทบสำรวจและประมาณการความเสียหาย หากมีเสนาสนะที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ให้ดำเนินการประมาณความเสียหาย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป

สมเด็จพระมหาธีราจารย์-ช่วยวัดน้ำท่วม-02.jpg

สมเด็จพระมหาธีราจารย์-ช่วยวัดน้ำท่วม-03.jpg

สมเด็จพระมหาธีราจารย์-ช่วยวัดน้ำท่วม-04.jpg