guideubon

 

เริ่มแล้ว!! มหกรรมสินค้าโอทอปไทย เสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-10.jpg

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน OTOP อุบลราชธานี เสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้ มหกรรมสินค้าโอทอปไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พัฒนาการอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี อุบลราชธานี ผู้บริหารศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า ตลอดจนผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมพิธีฯ

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-11.jpg

โอกาสนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดเผยว่า "งาน OTOP อุบลราชธานี เสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้ มหกรรมสินค้าโอทอปไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ผู้ผลิต สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งยังช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ OTOP ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น"

ขณะที่ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า "การจัดงาน OTOP อุบลราชธานี เสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้ มหกรรมสินค้าโอทอปไทย ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาสู่อาเซียน ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการนำสินค้า OTOP ที่มีการยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านำมาจัดแสดงและจำหน่ายในพื้นที่เขตเมืองโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าที่มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด"

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีกำหนดทั้งหมดจัดขึ้นทั้งสิ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2564 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยภายในงานได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสินค้า OTOP คุณภาพจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และของเด่น ของดี จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการกว่า 44 ราย เช่น สินค้าอาหารเครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้และของประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-12.jpg

อีกทั้งยังมีกิจกรรม อาทิเช่น การแสดงมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงทางศิลปและวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการขาย OTOP ช้อปสนุก สุขทุกวัน พร้อมลุ้นคูปองชิงโชค การสาธิตผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ประกอบการโดยตรง ทั้งนี้ตั้งเป้าการจัดงานจะมียอดขายสะพัดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ปัจจุบันสินค้าโอทอปของไทยมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ การออกแบบมีความสวยงาม มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และส่งออกไปยังต่างประเทศจำนวนมาก

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-13.jpg

จึงอยากจะเชิญชวนประชาชนชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุน เลือกซื้อ สินค้า โอทอป ของไทย เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-14.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-15.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-16.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-17.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-18.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-19.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-20.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-21.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-22.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-23.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-24.jpg