guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้าน อัดรายการคุณนายจ่ายตลาด โดยภริยาผู้ว่าเมืองดอกบัว

คุณนายจ่ายตลาด-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และนลิน โฮเลอร์ (ซาร่า) พร้อมด้วยทีมงานรายการ “คุณนายจ่ายตลาด” ทางช่อง 34 อัมรินทร์ทีวี ในโอกาสบันทึกเทปรายการ “ทำก๋วยจั๊บสูตรเด็ดเมืองดอกบัว” ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จากนั้น บันทึกเทปเพื่อแนะนำหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล

หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นับเป็นหอศิลปกรรมขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะรวบรวมแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่หลากหลายในสมัยอดีตของคนอีสานแล้ว

หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ยังจัดแบ่งพื้นที่จัดแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา ครู คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รวมถึงกลุ่มศิลปินอิสระและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย นำมาจัดแสดงให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เรียนรู้ ศึกษาผลงาน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจด้านศิลปะเกือบทุกแขนง อาทิ นิทรรศการศิลปินแห่งชาติ นิทรรศการเทียนพรรษา นิทรรศการบัวหลวง นิทรรศการศิลปินลุ่มน้ำโขง นิทรรศการภาพถ่ายประเพณีแห่เทียนพรรษา และประติมากรรมเทียนนานาชาติ เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมได้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 065-6516577 ในวันและเวลาราชการ

คุณนายจ่ายตลาด-อาชีวะอุบล-02.jpg

คุณนายจ่ายตลาด-อาชีวะอุบล-03.jpg

คุณนายจ่ายตลาด-อาชีวะอุบล-04.jpg

คุณนายจ่ายตลาด-อาชีวะอุบล-05.jpg