guideubon

 

เผยภาพโครงการก่อสร้าง "อุทยานบึงบัว" ที่ปากห้วยวังนอง

อุทยานบึงบัว-ห้วยวังนอง-อุบล-01.jpg

หลังจากเป็นปริศนามาตลอดปี พ.ศ.2557 ว่าโครงการก่อสร้างปฏิมากรรมบัวที่ห้วยวังนอง หน้าตาจะเป็นอย่างไร วันนี้ (13 ม.ค.58) เพจ สท.กลุ่มนครอุบลราชธานี ได้เผยแพร่ภาพโครงการ "อุทยานบึงบัว" ที่ปากห้วยวังนอง ซึ่งระบุว่าจะเสร็จในอนาคตอันใกล้นี้ และจะเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของคนอุบลฯ

อุทยานบึงบัว-ห้วยวังนอง-อุบล-02.jpg