guideubon

 

คลัสเตอร์ ต.ในเมือง ผู้ป่วยรวม 54 ราย ตรวจเพิ่ม 397 พบ ATK+ 14 ราย

คลัสเตอร์ในเมือง54-01.jpg

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 159 ราย เป็นการติดเชื้อจาก กทม. และต่างจังหวัด 55 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 104 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลฯ 75 ราย (เรือนจำ 48- ต.ในเมือง 27), อ.วารินชำราบ 12 ราย (โรงงาน 2-ครอบครัว-ไม่ทราบแหล่ง), อ.สำโรง 6 ราย, อ.เดชอุดม 4 ราย, อ.ตระการพืชผล 3 ราย (จนท.), อ.เขมราฐ อ.ทุ่งศรีอุดม อ.นาจะหลวย และ อ.นาตาล พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 14,621 ราย รักษาหายสะสม 11,785 ราย กำลังรักษา 2,752 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 84 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

สำหรับคลัสเตอร์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ ได้แก่ ชุมชนวัดหลวง ชุมชนบูรพา ชุมชนวัดเลียบ และชุมชนวัดใต้ พบผู้ป่วยรายแรก วันที่ 22 สิงหาคม 2564 มาจากคุณยาย ชุมชนวัดหลวง ติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุ แล้วไปสัมผัสกับญาติ ครอบครัว และคนในชุมชน วันนี้ตรวจพบเพิ่ม 17 ราย รวมผู้ป่วย 54 ราย (ชุมชนวัดหลวง 11, ชุมชนบูรพา 19, ชุมชนวัดเลียบ 11, ชุมชนวัดกลาง 3 และชุมชนเยาวเรศ 1 ราย)

รถชีวนิรภัยพระราชทาน-อุบล-03.jpg

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุก ให้กับประชาชนทั่วไป ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยวิธี Antigen Test Kit :ATK ตามนโยบาย Early detection "ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว้ รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ" กรณีมีผลทดสอบเป็นบวกจะทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT -PCR ถ้าผลเป็นบวกจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษา ติดตาม และควบคุมโรคต่อไป ผลการตรวจ จำนวน 397 ราย ผลบวก 14 ราย ผลลบ 383 ราย

คลัสเตอร์ในเมือง54-02.jpg

คลัสเตอร์ในเมือง54-03.jpg