guideubon

 

ให้แถลงข่าวสถานการณ์โควิดอุบลฯ สัปดาห์ละครั้งทุกวันพุธ

แถลงข่าวโควิด-ทุกวันพุธ-01.jpg

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชนได้มาร่วมประชุม และชี้แจงคลัสเตอร์ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วยคลัสเตอร์ ของอำเภอวารินชำราบ ได้แก่ คลัสเตอร์บ้านท่าลาด คลัสเตอร์โรงงาน และคลัสเตอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้เข้ามาชี้แจง

มติที่ประชุม มีความเห็นชอบร่วมกัน ให้นายอำเภอทุกอำเภอเฝ้าระวัง งานศพ สถานบันเทิง ร้านอาหาร งดการจำหน่ายสุราและนั่งรับประทานอาหารที่ร้านอย่างเคร่งครัด การเล่นการพนันในงานศพ หรือบ่อนไก่ ขอให้รายงาน จังหวัดทราบทันที ในส่วนของคลัสเตอร์โรงงานที่อำเภอวารินชำราบ มอบให้โรงงานกำหนดมาตรการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และรายงานมาตรการภายในวันที่ 3 ตุลาคมนี้

นอกจากนั้น มติที่ประชุมมีความเห็นชอบร่วมกันกำหนดให้มีการแถลงข่าว สถานการณ์โควิด จังหวัดอุบล สัปดาห์ละครั้งในวันพุธ เวลา 11:00 น ทุกสัปดาห์ผ่านเพจรวมการเฉพาะกิจ และหากถ้ามีเคสเกิดขึ้นที่มีความจำเป็น จะแถลงข่าวเป็นครั้ง ๆ ต่อไป อย่างไรก็ตามสำหรับการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์จะมีการนำ info ขยายผลผ่านช่อง Page ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีทุกวัน

แถลงข่าวโควิด-ทุกวันพุธ-02.jpg