guideubon

 

พ่อเมืองอุบลฯ เริ่มงานวันแรก ลุยตรวจน้ำท่วม

พ่อเมืองอุบล-ตรวจน้ำท่วม-01.jpg

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นวันแรก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ 3 จุด ณ ชุมชนวังแดง ท่าน้ำตลาดใหญ่บริเวณจุดวัดระดับน้ำ สถานี M7 และจุดสูบน้ำวัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบังมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้กับผู้ประสบภัยหน้าจุดพักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วง โดยมี ว่าที่ ร.ต.มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและ สรุปรายงาน ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอ่อล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา และที่อาศัย อพยพขึ้นมาอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ มีศูนย์พักพิงชั่วคราว 13 จุด ดังนี้

พ่อเมืองอุบล-ตรวจน้ำท่วม-02.jpg

อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
1. ตำบลในเมือง

- ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วง ชุมชนโรงเรียนเบัญจะมะมหาราช๑ (ชุมชนวังแดง) จำนวน ๓๒ ครัวเรือน
- ศูนย์พักพิงชั่วคราวศาลากลางบ้านคู่ ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 1 จำนวน ๖ ครัวเรือน 
- ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณศาลาอเนกประสงค์ SML สะพานใหม่ (ศาลากลางบ้าน) ชุมชนวัดบูรพาราม 2 จำนวน 12 ครัวเรือน
- ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย ชุมชนวัดบูรพาราม 3 (บ่อบำบัด) จำนวน 16 ครัวเรือน
- ศูนย์พักพิงชั่วคราวซอยติ่งปลาเผา ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1 จำนวน 31 ครัวเรือน
- บริเวณซอยตรงข้ามบ้านตายาย ถนนศรีณรงค์ ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 3 จำนวน 3 ครัวเรือน
- ศูนย์อพยพชั่วคราวบริเวณวัดโรมัน (ศาลาสันติพิพัฒน์) ชุมชนวัดโรมันคาทอลิค จำนวน 3 ครัวเรือน 8. - ศูนย์อพยพชั่วคราววัดใต้ท่า ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 จำนวน 4 ครัวเรือน

2. ตำบลแจระแม
- ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านท่าบ่อ บ้านท่าบ่อ หมู่ 1 จำนวน 6 ครัวเรือน
- ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านท่าบ่อ บ้านท่าบ่อ หมู่ 2 จำนวน 10 ครัวเรือน
- ศูนย์พักพิงชั่วชั่วคราวที่ดินเอกชน SP บ้านทัพไท บ้านทัพไท ม.7 จำนวน 17 ครัวเรือน

อำเภอวารินชำราบ
ตำบลวารินชำราบ

- ศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) ชุมชนเกตุแก้ว จำนวน 22 ครัวเรือน 
- ศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) ชุมชนท่าบังมั่ง จำนวน 39 คัวเรือน 
- ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหาดสวนสุข ชุมชนหาดสวนสุข 1 จำนวน 6 ครัวเรือน
- ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหาดสวนสุข ชุมชนหาดสวนสุข จำนวน 1 ครัวเรือน

พ่อเมืองอุบล-ตรวจน้ำท่วม-03.jpg

พ่อเมืองอุบล-ตรวจน้ำท่วม-04.jpg