guideubon

 

ชป.อุบลฯ วางกระสอบทราย ช่วยชุมชนท่ากอไผ่ อ.วารินฯ

วางกระสอบทราย-01.jpg

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวสันต์ ข่ายมณี หัวหน้าฝ่ายช่างกล ให้เจ้าหน้าที่ชลประทาน ร่วมกับ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เร่งดำเนินการนำกระสอบทราย จำนวน 500 ใบ วางแนวกั้นน้ำช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนชุมชนท่ากอไผ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของแม่น้ำมูล เนื่องจากบริเวณชุมชนดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดริมน้ำ และระดับน้ำในแม่น้ำมูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทางกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 7 และ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ กระสอบทราย และบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่หรือมีประชาชนร้องขอ

วางกระสอบทราย-02.jpg

วางกระสอบทราย-03.jpg