guideubon

 

อบจ.อุบลฯ มอบกายอุปกรณ์ สามล้อโยก สำหรับคนพิการ

กายอุปกรณ์-สามล้อโยก-01.jpg

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ หรือ รถวีลแชร์ รถสามล้อโยก จำนวน 6 คัน ให้กับคนพิการในพื้นที่ เทศบาลตำบลนาเยีย และเทศบาลตำบลนาเรือง ตามโครงการ อบจ.ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ ที่ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 

ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนพิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมา อบจ.อุบลราชธานี ได้รับเรื่องขอรับความช่วยเหลือรถสามล้อโยก จากคนพิการที่ต้องการรถสามล้อโยก เป็นจำนวนมาก

อบจ.อุบลราชธานี จึงได้ตั้งงบประมาณในแผนงานสังคมสงเคราะห์​ เพื่อจัดหาวัสดุ​อุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษสำหรับผลิต​ ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ​ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี​ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ​ ลดค่าใช้จ่ายให้กับคนพิการและครอบครัว​

สำหรับคนพิการที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือเรื่องกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ​ สามารถแจ้งความประสงค์ที่ศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ​ หมายเลขโทรศัพท์​ 045-311689 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้นำชุมในพื้นที่ของท่านเพื่อให้ประสานงานต่อมายัง อบจ.อุบลราชธานี ต่อไป

กายอุปกรณ์-สามล้อโยก-02.jpg

กายอุปกรณ์-สามล้อโยก-03.jpg