guideubon

 

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 5 ล้านตัว ลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

กุ้งก้ามกราม-เขื่อนสิรินธร-01.jpg

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 5,000,000 ตัว ลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร บริเวณท่าน้ำบ้านดอนกลางและท่าน้ำบ้านอ่างประดู่ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จากศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร

เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำ รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านของชุมชนให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยมี นายอมร  พรมสอน นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยชาวบ้านคำกลางและบ้านอ่างประดู่ ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกราม ในครั้งนี้

กุ้งก้ามกราม-เขื่อนสิรินธร-02.jpg

กุ้งก้ามกราม-เขื่อนสิรินธร-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511