guideubon

 

โควิดอุบลฯ พบคลัสเตอร์ใหม่ อ.สว่างวีระวงศ์ และ อ.น้ำยืน

น้ำยืน-สว่างวีระวงศ์-01.jpg

วันที่ 18 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 102 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 34 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 68 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลฯ 33 ราย (เทศบาล-อบต.-ตลาดทุ่งขุนน้อย-ไม่ทราบแหล่ง), อ.วารินชำราบ 20 ราย (โรงงาน 6-ครอบครัว), อ.เหล่าเสือโก้ก 3 ราย (บ.แต้ใหม่), อ.น้ำยืน 3 ราย (ร้านเครื่องสำอาง), อ.โขงเจียม 2 ราย (บ.นาเมือง), อ.นาเยีย 2 ราย ,  อ.สว่างวีระวงศ์ 2 ราย , อ.พิบูลมังสาหาร อ.เขื่องใน และ อ.สิรินธร พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,965 ราย รักษาหายสะสม 14,806 ราย กำลังรักษา 1,046 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 113 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ บ้านแพง ต.สว่าง (ม.4,9) อ.สว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรวม 11 ราย และ ร้านเครื่องสำอาง อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยแล้ว 4 ราย

น้ำยืน-สว่างวีระวงศ์-02.jpg

สำหรับคลัสเตอร์ตลาดทุ่งขุนน้อย 5 ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นกลุ่มแม่ค้าขายผลไม้ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป้นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 7 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 7 ราย เป็นพนักงานแผนกเย็บผ้า ผู้ป่วยรวมเป็น 49 ราย

คลัสเตอร์เทศบาล ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 54 ปี ติดเชื้อในครอบครัว แล้วมาแพร่เจ้าหน้าที่ในที่สำนักงาน เพื่อน-ครอบครัว โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เป็นผู้สมัผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 32 ราย

น้ำยืน-สว่างวีระวงศ์-05.jpg

คลัสเตอร์ อบต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นหญิง (จนท.อบต.) อายุ 48 ปี ติดเชื้อจากคนในครอบครัวที่กลับมาจาก กทม. สัมผัสเพื่อนร่วมงานและครอบครัวกลุ่มญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 11 ราย

คลัสเตอร์บ้านแพง (ม.4,9) ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 50 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เป็น อสม. มาช่วยจัดบริการฉีดวัคซีนในหมู่บ้าน สัมผัสในครอบครัวและชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 11 ราย

คัลสเตอร์บ้านแต้ใหม่ (ม.2) ต.เหล่าบก อ.เหล่าเสือโก้ก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 52 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง อาชีพขายอาหารตามสั่งและของชำในหมู่บ้าน แพร่เชื้อให้ครอบครัวและผู้มารับประทานอาหารในร้น/ซื้อของ กระจายไปผู้สัมผัสในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย

น้ำยืน-สว่างวีระวงศ์-03.jpg

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจเชิงรุก ณ วัดบ้านแพงเหนือ ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit :ATK ตามนโยบาย Early detection "ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ" กรณีมีผลทดสอบเป็นบวกจะทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ถ้าผลเป็นบวกจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษา ติดตาม และควบคุมโรคต่อไป ผลการตรวจ ATK จำนวน 477 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

น้ำยืน-สว่างวีระวงศ์-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511