guideubon

 

นอ.เมืองอุบลฯ เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"

มูลนิธิมิราเคิล-ออฟไลฟ์-01.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี  เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" 

โดยมี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ผอ.รพ.สต.หนองแก และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่ 2 ร่วมมอบสิ่งของ ณ พื้นที่ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลแจระแม จำนวน 2 ราย พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (ศูนย์พักคอย) ตำบลแจระแม 

มูลนิธิมิราเคิล-ออฟไลฟ์-02.jpg

มูลนิธิมิราเคิล-ออฟไลฟ์-03.jpg

มูลนิธิมิราเคิล-ออฟไลฟ์-04.jpg