guideubon

 

โควิดอุบลฯ คลัสเตอร์โรงพยาบาล ยังพบผู้ป่วยเพิ่ม

คลัสเตอร์โรงพยาบาล-01.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 91 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 53 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 38 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบล 11 ราย (เทศบาล-อบต. 10), อ.วารินชำราบ 16  ราย (โรงงาน 3/ มี 2 ครอบครัวติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง), อ.กุดข้าวปุ้น 4 ราย (แก่งเค็ง), อ.ศรีเมืองใหม่ 3 ราย (รพ.), อ.เขมราฐ 2 ราย, อ.โขงเจียม 2 ราย (บ.นาเมือง)

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,726 ราย รักษาหายสะสม 14,379 ราย กำลังรักษา 1,237 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 110 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย

คลัสเตอร์โรงพยาบาล-02.jpg

สำหรับคลัสเตอร์ ต.นาโพธิ์กลาง ม.6 บ้านนาเมือง อ.โขงเจียม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 18 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปหลายหมู่่บ้าน สัมผัสเพื่อนในหมู่บ้านและแพร่เชื้อไปครอบครัวของเพื่อน วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 1 ราย รวมผู้ป่วย 10 ราย

คลัสเตอร์เทศบาล ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 54 ปี ติดเชื้อในครอบครัว แล้วมาแพร่เจ้าหน้าที่ในที่สำนักงาน เพื่อน-ครอบครัว โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 ราย เป็นเจ้าหน้าที่และครอบครัวของเจ้าหน้าที่ รวมผู้ป่วย 15 ราย

คลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 79 ปี ไม่ทราบประวัติเสี่ยง นอนรักษาในตึกผู้ป่วยใน มีไข้ หนาวสั่น วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 ราย เป็นญาติผู้ป่วยและผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วยเป็น 45 ราย เสียชีวิต 1 ราย นอกจากนี้ยังมีผล ATK เป็นบวกอีก 6 ราย รอผลยืนยัน

สำหรับคลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตระการพืชผล ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง แอดมิตในตึกผู้ป่วย ไม่ทราบประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยและผู้ที่มาเฝ้าไข้ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว (ตระการพืชผล 1 เขมราฐ 1) รวมผู้ป่วย 20 ราย เสียชีวิต 2 ราย

คลัสเตอร์รถเร่ขายผลไม้ ต.นาจะหลวย (ม.9 บ้านแก้งเรือง) อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 29 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง รับผลไม้จากตลาดวารินเจริญศรี มาขายรถเร่ในอำเภอ วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นเพื่อนบ้าน ผู้ป่วยรวมเป็น 22 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย เป็นพนักงานแผนกเย็บผ้า ผู้ป่วยรวมเป็น 17 ราย